Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna 2021 w Powiecie Kościerskim

Potrzebujesz porady prawnika? Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej. Krąg osób, które mogą z takiej pomocy skorzystać jest bardzo szeroki. Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie od 1 stycznia 2019 r. przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W ramach bezpłatnej pomocy prawnika można liczyć na to, że prawnik podczas spotkania poinformuje nas o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na nas obowiązkach, także w związku z toczącym się już postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym.

Należy mieć na uwadze, że bezpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z przepisami ustawy obejmuje poinformowanie osoby korzystającej z pomocy o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Bezpłatna mediacja obejmuje poinformowanie o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających; przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji; przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej; przeprowadzenie mediacji oraz udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

W Powiecie Kościerskim w roku 2021 funkcjonować będą trzy punkty, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna i świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie wraz z mediacją, jednakże zgodnie z Komunikatem Starosty Kościerskiego z dnia 9 października 2020 r. od dnia 12 października 2020 r. do dnia odwołania zawieszona została na terenie Powiatu Kościerskiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja. W okresie zawieszenia stacjonarnej działalności punktów, nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone są za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zgodnie z poniższymi harmonogramami:

 –  Punkt Nr 1 – nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4 i prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną przez Zarząd Powiatu w drodze otwartego konkursu ofert tj. Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach.

Godziny funkcjonowania punktu:

Poniedziałek:  7.30 – 11.30 (adwokat M. Świtała)

Wtorek: 7.30 – 11.30 (adwokat M. Łangowski)

Środa: 11.30 – 15.30 (adwokat Ł. Kret)

Czwartek: 7.30 – 11.30 (adwokat Ł. Kret)

Piątek: 7.30 – 11.30 (adwokat M. Łangowski)

– Punkt Nr 2 – nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja, zlokalizowany przy ul. Świętojańskiej 5 w Kościerzynie i prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną przez Zarząd Powiatu w drodze otwartego konkursu ofert tj. Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach.

Godziny funkcjonowania punktu:

Poniedziałek:  8.00 – 12.00 (radca prawny, doradca obywatelski, mediator  M. Kraska- Łukajtis)

Wtorek: 12.30 – 16.30 (adwokat, doradca obywatelski M. Pierwieniecka)

Środa: 8.00 – 12.00 (radca prawny, doradca obywatelski, mediator  M. Kraska- Łukajtis)

Czwartek: 8.00 – 12.00 (radca prawny, doradca obywatelski, mediator  M. Kraska- Łukajtis)

Piątek: 12.30 – 16.30 (adwokat, doradca obywatelski M. Pierwieniecka)

–  Punkt Nr 3 – nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4 i prowadzony w połowie przez radcę prawnego, wyznaczonego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych a w połowie przez adwokata wyznaczonego przez Okręgową Radę Adwokacką.

Godziny funkcjonowania punktu:

Poniedziałek:  11.30 – 15.30 (adwokat K. Wilkowska)

Wtorek: 11.30 – 15.30 (radca prawny M. Kraska- Łukajtis)

Środa: 7.30 – 11.30 (adwokat K. Wilkowska)

Czwartek: 11.30 – 15.30 (adwokat K. Wilkowska/  radca prawny M. Kraska- Łukajtis)

Piątek: 11.30 – 15.30 (radca prawny M. Kraska- Łukajtis)