Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna 2020 w Powiecie Kościerskim

Potrzebujesz porady prawnika? Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej. Krąg osób, które mogą z takiej pomocy skorzystać jest bardzo szeroki. Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie od 1 stycznia 2019 r. przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W ramach bezpłatnej pomocy prawnika można liczyć na to, że prawnik podczas spotkania poinformuje nas o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na nas obowiązkach, także w związku z toczącym się już postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym.

Należy mieć na uwadze, że bezpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z przepisami ustawy obejmuje poinformowanie osoby korzystającej z pomocy o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Bezpłatna mediacja obejmuje poinformowanie o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających; przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji; przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej; przeprowadzenie mediacji oraz udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

W Powiecie Kościerskim w roku 2020 funkcjonować będą trzy punkty pomocy prawnej.

–        I punkt: nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany jest w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4 i prowadzi go w połowie radca prawny, wyznaczony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych a w połowie adwokat wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką. Godziny funkcjonowania punktu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 11.30 – 15.30, w środę od godz. 7.30 do godz. 11.30;

–        II punkt: nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany jest w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4 i prowadzi go organizacja pozarządowa  wyłoniona przez Zarząd Powiatu w drodze konkursu ofert tj. Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach. Godziny funkcjonowania punktu:

PONIEDZIAŁEK          7.30 – 11.30  – radca prawny

WTOREK                    7.30 – 11.30   – adwokat

ŚRODA                       11.30 – 15.30 – adwokat

CZWARTEK                 7.30 – 11.30  – adwokat

PIĄTEK                        7.30 – 11.30  – adwokat

–        III punkt: nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja mieści się przy ul. Świętojańskiej 5 w Kościerzynie i prowadzony jest przez organizację pozarządową wyłonioną przez Zarząd Powiatu w drodze konkursu ofert tj. Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach. Godziny funkcjonowania punktu:

PONIEDZIAŁEK        8.00 – 12.00    –  doradca obywatelski, mediator

WTOREK                 12.30 – 16.30    – radca prawny/doradca obywatelski/mediator

ŚRODA                     8.00 – 12.00     – radca prawny/doradca obywatelski/mediator

CZWARTEK              8.00 – 12.00     – radca prawny/doradca obywatelski/mediator

PIĄTEK                     12.30 – 16.30   – radca prawny/doradca obywatelski/mediator

Aby skorzystać z poradnictwa prawnego i obywatelskiego należy wcześniej umówić się na spotkanie. Rejestracja dostępna jest za pośrednictwem aplikacji  na stronie https://powiatkoscierski.npp-24.pl lub telefonicznie pod nr tel. 58 680-18-63/ 58 680-18-47 w dniach i godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kościerzynie lub za pośrednictwem e-mail: pomocprawna@powiatkoscierski.pl

Close Menu
Skip to content