Teleopieka dla seniorów i niepełnosprawnych

Gmina Kościerzyna jest zaangażowana na rzecz pomocy osobom starszym, niesamodzielnym, dlatego też wraz z Polskim Centrum Opieki wspólnie realizuje dla wszystkich mieszkańców Gminy  zdalny program wsparcia poprzez usługę teleopieki w ramach Krajowego Systemu Domowej Samorządowej Opieki Senioralnej KSDSOS+

Dlaczego teleopieka jest tak ważna dla osób starszych?

Osoby starsze, niepełnosprawne czy samotne często nie mogą liczyć na całodobowe wsparcie. Regularne wizyty opiekunów o ustalonych porach zaspokajają jedynie podstawowe potrzeby seniorów.

W sytuacjach alarmowych niezbędna jest błyskawiczna interwencja. Szczególnie dla osób, które pomimo ich złego stanu zdrowia, z różnych przyczyn pozostają godzinami w samotności, w nagłych wypadkach, czy w sytuacji, gdy stan ich zdrowia nagle się pogorszy dobrym rozwiązaniem może okazać się skorzystanie z niezawodnego Systemu Samorządowej Powszechnej Teleopieki.

Kto może pomóc w nagłej potrzebie?

System Teleopieki Polskiego Centrum Opieki umożliwia całodobowe wzywanie pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Rozwiązanie skierowane jest dla wszystkich osób, które pozostają na długie godziny i dni same w domu i obawiają się, że w tym czasie mogą być pozbawione pomocy w nagłej potrzebie.

Jeśli zdarzy się, że senior źle się poczuje, przewróci lub będzie chciał wezwać pomoc, może nacisnąć czerwony przycisk w nadajniku, a urządzenie to wyśle sygnał alarmowy do Centrum Operacyjno-Alarmowego.

Centrum Operacyjno-Alarmowe podejmie odpowiednią do sytuacji interwencję – nawiąże kontakt z osobą wzywającą pomocy, ustali przyczynę, powiadomi kolejno osoby wskazane do kontaktu celem sprawdzenia sytuacji na miejscu i zweryfikuje czy wizyta kontrolna u podopiecznego została zrealizowana, a w przypadku braku kontaktu głosowego – wezwie odpowiednie służby: pogotowie ratunkowe, straż pożarną lub policję.

Jakie sprawdzone rozwiązania polecamy?

✔ Dla bezpieczeństwa – Teleopieka Domowa z wykorzystaniem aparatów telefonicznych z funkcją przycisku życia „SOS” i komunikacją telefoniczną.

Telefon stacjonarny lub komórkowy połączony bezprzewodowo z brelokiem lub opaską życia typu „SOS” zapewniający wszystkim sędziwym seniorom w miejscu zamieszkania w przypadku powstania zagrożenia życia i zdrowia natychmiastowe wezwanie pomocy przez działające przez 24/7/365 – Centrum Operacyjno-Alarmowe /COA/ .

✔ Dla wsparcia w każdym miejscu – Teleopieka Mobilna z wykorzystaniem telebreloków lub teleopasek z funkcją przycisku życia „SOS”, detekcją upadku, lokalizacją GPS, bezpieczną strefą lokalizacji i komunikacją głosową.

Samodzielne telebreloki lub teleopaski umożliwią sprawowanie całodobowej zdalnej teleopieki nad seniorem w domu i poza domem a w szczególności osób z demencją, z chorobą Alzheimera, do osób przewlekle chorych lub osób wymagających stałego nadzoru w okresie rekonwalescencji.

To wspólny projekt Gminy Kościerzyna oraz Polskiego Centrum Opieki, wiodącego operatora systemów opieki senioralnej w Polsce. Połączenie doświadczenia, wiedzy, technologii i profesjonalnej teleopieki ma na celu zapewnienie jak najlepszych warunków do bezpiecznego życia seniorów, wydłużenia okresu samodzielności osób starszych i zapewnienia im szerokiej partycypacji społecznej.

Jeśli jesteście zainteresowani usługą teleopieki dla siebie, rodziny, znajomego, sąsiada kontaktujcie się z nami:  

Polskie Centrum Opieki Spółka z o.o.

ul. Janka Wiśniewskiego 20/302, 81-969 Gdynia
Biuro Obsługi Klienta godz. 8.00-16.00 /w dni robocze/
telefon  +48 58 669 80 27  | +48 58 625 12 11
e-mail: biuro@centrum-opieki.pl

www.centrum-opieki.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie dysponuje urządzeniami pokazowymi, można w godzinach pracy Ośrodka przyjść i dowiedzieć się więcej na temat zasad teleopieki.

Serdecznie zapraszamy!

Adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
83-400 Kościerzyna
ul. Strzelecka 9,
budynek B 
tel. 58 686-65-57 lub 58 680-01-68
fax. i tel. do Świadczeń Rodzinnych 58 680-85-82
e-mail: gops@koscierzyna.pl 

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00