Muzea

Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach

Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach jest najstarszym na ziemiach polskich muzeum na wolnym powietrzu. Założony w roku 1906 przez pasjonatów Teodorę i Izydora Gulgowskich. Skansen położony na atrakcyjnym turystycznie terenie łączy walory krajobrazowe, edukacyjne oraz rekreacyjne. Malownicza zabudowa dawnych zagród kaszubskich i kociewskich odtworzona jest na 22-hektarowym obszarze położonym nad „Kaszubskim Morzem” – kompleksem Jezior Wdzydzkich. Każdy z 50 zabytkowych budynków i zespołów prezentuje obraz życia mieszkańców wsi pomorskiej od XVIII do XX wieku. Jest to muzeum, w którym gromadzi się dobra kultury z zakresu głównej specjalizacji – budownictwa ludowego oraz kultury społecznej i duchowej dawnego Pomorza Gdańskiego. Głównym celem Muzeum jest utworzenie ekspozycji typu „skansenowskiego” dawnej wsi pomorskiej poprzez przeniesienie na swój teren zabytków regionalnego budownictwa, odtworzenie historycznych układów przestrzennych oraz zieleni. Muzeum jest instytucją żywą, otwartą na potrzeby społeczeństwa, pozostając stale tą jedyną w swoim rodzaju oazą, w której chroni się wyjątkowe dobra kultury narodowej. Muzeum zajmuje się popularyzacją i upowszechnianiem wiedzy o kulturze ludowej Kaszub i Kociewia poprzez organizowane:

Wystawy stałe, czasowe i okazjonalne we wnętrzach zabytkowych obiektów.
Pokazy:
– dawnych zajęć domowych, rzemiosła i zawodów związanych
– z produkcją wiejską
– rękodzieła artystycznego i sztuki ludowej
– Imprez folklorystycznych:
– corocznego Jarmarku Wdzydzkiego (zawsze w trzecią niedzielę lipca)
– corocznego Święta Kartofla (zawsze w trzecią niedzielę września)
– kiermasze sztuki ludowej i rękodzieła
– odpusty religijne (4 lipca i 4 grudnia)
– koncerty muzyczne.

Lekcje muzealne i zajęcia edukacyjno – rekreacyjnych – dawne prace domowe i gospodarskie (np. pranie, maglowanie, przędzenie, mielenie zboża) zajęcia artystyczne w plenerze i wnętrzach (np. malowanie, haftowanie, lepienie z gliny, rzeźbienie w drewnie).

Zielona Szkoła - zajęcia dla dzieci przed Chałupą gburską z Piechowic - koniec XVIII wieku

Muzeum udostępnia XVII-wieczny kościół ze Swornegaci do celów kultu religijnego, na msze okazjonalne i uroczystości ślubne.

Kościół ze wsi Swornegacie pod wezwaniem Świętej Barbary około 1700 roku

Zajmuje się sprzedażą wydawnictw regionalnych, pamiątek, wyrobów sztuki ludowej i rękodzieła.
Karczma „Wygoda” oferuje potrawy kuchni pomorskiej; organizuje uroczyste spotkania, obiady i przyjęcia.

Wiatrak "Koźlak" z Jeżewnicy - 1876 r.