Sport, kultura i turystyka

Zakład Sportu, Kultury i Turystyki jest jednostką prowadzącą działalność zmierzającą do rozwoju sportu, kultury i turystyki na terenie Gminy oraz zajmuje się promocją Gminy Kościerzyna.

Adres:

Zakład Sportu, Kultury i Turystyki
83-400 Kościerzyna
ul. Strzelecka 9,
budynek C, pokój nr 3, 8
tel: 58 686-59-80
fax: 58 686-59-83
e-mail: zskit@koscierzyna.pl 

Dyrektorem Zakładu Sportu, Kultury i Turystyki jest Grzegorz Daszkowski

Do zadań Zakładu Sportu, Kultury i Turystyki należy prowadzenie wszelkich działań zmierzających do rozwoju sportu, kultury i turystyki, w szczególności:

Prowadzone ewidencje i rejestry

Rejestr wpisów do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącym obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych.

Klauzula informacyjna – Konkursy, stałe sekcje kultury, wydarzenia sportowe, kulturalne i artystyczne, zajęcia realizowane przez instruktorów