Informacje ogólne

Gmina Kościerzyna to gmina wiejska położona w województwie pomorskim, w powiecie kościerskim.

Gmina Kościerzyna została powołana uchwałą Rady Ministrów 1 stycznia 1992 r. Pierwsze ślady osadnictwa na terenie gminy Kościerzyna pochodzą z epoki brązu (1800-750 lat p.n.e.). Wzmianki w źródłach pisanych pochodzą z XIII w. Gmina Kościerzyna jest największą gminą powiatu kościerskiego. Położona jest na terenie Szwajcarii Kaszubskiej i Borów Tucholskich. W gminie krzyżują się szlaki komunikacyjne: drogi relacji Gdańsk, Gdynia – Chojnice, Toruń – Słupsk oraz linie kolejowe: Gdynia – Bydgoszcz, Gdynia – Chojnice. Gospodarka ma charakter rolniczo – turystyczny. Ze względu na swoje położenie gmina Kościerzyna uznawana jest za jeden z najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów Polski. Malowniczo przeplatające się lasy, pola, łąki i jeziora, urozmaicona rzeźba terenu, urocze doliny rzeczne, czyste powietrze, cisza i spokój są wymarzonym miejscem wypoczynku. Tradycja i kultura kaszubska zachwyca swą odrębnością. Znajdują się tu doskonałe warunki do uprawiania turystyki aktywnej: wędrówek pieszych, przejażdżek konnych i rowerowych, kajakarstwa, żeglarstwa, wędkarstwa. Przez gminę przebiegają trzy szlaki regionalne: „Kaszubski”, „Kamiennych Kręgów” i „Wdzydzki” o łącznej długości 64 km. Rozwojowi turystyki konnej sprzyja wzrastająca każdego roku liczba wypożyczalni koni i małych stadnin w rejonie Kościerzyny. Kajakarze znajdą tu 80 km szlaków wodnych i liczne jeziora, których w gminie Kościerzyna jest ponad 60. Sześć z nich zajmuje powierzchnię ponad 100 ha, największe jest Jez. Wdzydze zwane „Kaszubskim Morzem”, które wraz ze swymi ramionami (Radolne, Jeleń i Gołuń) zajmuje powierzchnię 1430 ha. Większość jezior znajduje się w pierwszej klasie czystości, pozostałe w drugiej. Największą atrakcją turystyczną gminy jest najstarszy na ziemiach polskich skansen – Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich.

W skład gminy wchodzi 36 sołectw: Czarlina, Częstkowo, Dębogóry, Dobrogoszcz, Gostomie, Grzybowo, Juszki, Kaliska Kościerskie, Kłobuczyno, Korne, Kościerska Huta, Kościerzyna-Wybudowanie, Loryniec, Łubiana, Małe Stawiska, Mały Klincz, Mały Podleś, Niedamowo, Nowa Kiszewa, Nowa Wieś Kościerska, Nowy Klincz, Nowy Podleś, Puc, Rotembark, Sarnowy, Skorzewo, Stawiska, Sycowa Huta, Szarlota, Szenajda, Wąglikowice, Wdzydze Kiszewskie, Wielki Klincz, Wielki Podleś, Wieprznica, Zielenin.