Zdrowie

Poniżej zamieszcza się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kościerskiego wraz z harmonogramem dyżurów aptek ogólnodostępnych w 2024 roku:

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościerskiego w 2024 r. 

 


Wszystkim osobom zainteresowanym, które poszukują pomocy w zakresie zdrowia psychicznego oraz ich bliskim udostępniamy tegoroczne wydanie Przewodnika informującego o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Kościerskim. Publikacja ma na celu ułatwienie wszystkim osobom potrzebującym znalezienie instytucji, które mogą udzielić wsparcia i pomocy w sytuacji wystąpienia kryzysu. W opracowaniu wykazano uaktualnioną bazę instytucji ochrony zdrowia, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wykaz organizacji pozarządowych i innych podmiotów funkcjonujących na terenie Powiatu Kościerskiego, które udzielają świadczeń osobom z problemami zdrowia psychicznego, ich rodzinom i otoczeniu, a także wybrane informacje dotyczące infolinii i telefonów pomocowych prowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne.

Zachęcamy do lektury i upowszechniania: Przewodnik 2023