Wójt Gminy Kościerzyna

Wójtem Gminy Kościerzyna jest Grzegorz Piechowski.

Kontakt:

ul. Strzelecka 9 
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Telefon komórkowy: 601 057 204
Fax: 58 686 59 83
e-mail: g.piechowski@koscierzyna.pl

Wójt Gminy Kościerzyna przyjmuje interesantów:

– we wtorki w godz. 7.30-10.00
– w poniedziałki w godz. 15.30-16.00

Interesanci zainteresowani spotkaniem z Wójtem proszeni są o osobiste lub telefoniczne zgłaszanie terminu i tematu rozmowy w sekretariacie. Wójt Gminy Kościerzyna przyjmuje interesantów również w innych poza wyznaczonymi terminach, po wcześniejszym umówieniu spotkania. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku nieobecności Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza petenci mogą zostać przyjęci przez innego upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Kościerzyna.

Zastępcą Wójta Gminy Kościerzyna jest Grzegorz Świtała.

Kontakt:

Urząd Gminy Kościerzyna 
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: g.switala@koscierzyna.pl

Zastępca Wójta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.