Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Od 30 stycznia 2017 roku w Gminie Kościerzyna działa bezpłatny system powiadamiania mieszkańców. Jest dostępny w dwóch formach: jako Aplikacja BLISKO oraz Samorządowy Informator SMS. Zachęcamy mieszkańców do korzystania z systemu! Dzięki niemu otrzymacie na bieżąco aktualne informacje z Gminy Kościerzyna.

Dołącz, aby ułatwić sobie codzienne życie

System dla użytkowników jest zupełnie BEZPŁATNY

Jak korzystać z systemu SISMS?

 • Jeśli masz smartfona pobierz bezpłatną aplikację BLISKO
 • Wpisz w wyszukiwarce swoją miejscowość – Kościerzyna
 • Z dostępnych nadawców wybierz: Gmina Kościerzyna
 • Jeśli chcesz otrzymywać wiadomości SMS zarejestruj się przez formularz on-line
 • W każdej chwili możesz zmieniać swoje ustawienia: nadawców i ich serwisy, kanały komunikacji

Czym sie różnią kanały komunikacji w systemie SISMS?

Aplikacja Blisko:

 • Powiadamia o nadejściu wiadomości tak jak w SMS
 • Wiadomości ze zdjęciami, wideo, audio, PDF lub z oznaczeniem na mapie
 • Można napisać do nadawcy i wysłać mu zdjęcie lub nagranie
 • Wybierasz dowolną liczbę nadawców w dowolnych miejscowościach
 • Aplikacja powiadamia o dołączeniu nowego nadawcy w Twoich miejscach

Wiadomości SMS:

 • Tradycyjne krótkie komunikaty tekstowe dostępne na wszystkie typy telefonów komórkowych
 • Identyfikacja nadawcy w każdej wiadomości

Rejestracja przez formularz on-line lub kod SMS

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej: https://www.sisms.pl/rejestracja/nadawca/8c045c79/Gmina-Ko%C5%9Bcierzyna

Usługodawcą jest SISMS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tadeusza Gajcego 19, 51–143 Wrocław, NIP: 895–193–26–64, REGON: 020843579, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu pod nr 0000314727 i kapitale zakładowym w wysokości 50 000 PLN w całości opłaconym.

Dane osobowe Użytkowników Systemu SISMS, będących osobami fizycznymi są w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 administrowane wspólnie (współadministrowane) przez dwa podmioty:

 1. Usługodawcę.
 2. Nadawcę komunikatów: Gmina Kościerzyna, Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna, NIP: 5911568498, REGON: 191675184
 • Dane osobowe są podawane dobrowolnie przez Użytkownika.
 • Przetwarzane dane mogą obejmować: numer identyfikacyjny Urządzenia, imię, nazwisko Użytkownika, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, miejscowość, ulica, numer domu, rodzaj, daty i treści przesyłanych komunikatów, informacje o Nadawcach, do których serwisów zasubskrybował się Użytkownik, informacje o wyrażonych zgodach.
 • Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są główne w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zapewnieniem sprawnego funkcjonowania Systemu SISMS oraz do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez obu administratorów.
 • Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w celach marketingowych w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odpowiedniej wyraźnej zgody.
 • Dane osobowe Użytkowników nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie są wykorzystywane do profilowania Użytkowników.
 • Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6. ust 1 lit. a, b, c oraz f Rozporządzenia 2016/697.
 • Dane mogą być udostępnione innym podmiotom i organom w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub na podstawie zgody Użytkownika.
 • Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.
 • W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, Użytkownik może wycofać zgodę w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpłynie jednak na legalność przetwarzania danych realizowane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (www.uodo.gov.pl).
 • Szczegóły dotyczące warunków przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz przysługującym im praw w zawiązku z przetwarzaniem ich danych osobowych, ujęto w Polityce Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się w jej treścią (kliknij).
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Usługodawcy: e-mail: iod@sisms.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych SISMS sp. z o.o., al. Kasprowicza 46, 51-137 Wrocław .
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Nadawcy: tel. 604-080-935, e-mail:inspektor25052018@gmail.com, adres pocztowy: ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna