Aktualności

Przeglądy kominiarskie po nowemu

W tym roku procedury dotyczące przeglądów kominiarskich nie będą przypominać tych z lat ubiegłych. Nowe przepisy obowiązują od kilku miesięcy, a ich nieznajomość może nas wiele kosztować. Sprawdźmy, jak prawidłowo wykonać tegoroczny przegląd, a przy okazji uniknąć kary.

Od 18 września kominiarze mają obowiązek rezygnacji z papierowych raportów z inspekcji kominowych na rzecz elektronicznych, które muszą zostać dodane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Protokół z kontroli, który państwo powinni otrzymać, musi zostać sporządzony w formie cyfrowej w systemie CEEB. Z uwagi na powyższe, Krajowa Izba Kominiarzy ostrzega, iż przed zleceniem prac kominiarzowi, należy upewnić się czy może on sporządzić protokół cyfrowy. Sporządzenie i przekazanie państwu protokołu w formie tradycyjnej – papierowej, w świetle obowiązujących przepisów jest nieważne i będzie skutkowało wpisaniem państwa budynku jako nieposiadającego obowiązkowej kontroli.

By zamówić przegląd kominiarski poprzez platformę CEEB: https://zone.gunb.gov.pl/pl/przeglad-kominowy

W przypadku budynków jednorodzinnych odpowiedzialność za stan komina spoczywa na właścicielach, którzy mają możliwość samodzielnego czyszczenia przewodów kominowych, jednak nie oznacza to że można samodzielnie przeprowadzić inspekcję komina, jeśli nie ma się niezbędnych kwalifikacji oraz doświadczenia w tej dziedzinie. Tylko specjalista w dziedzinie kominiarstwa może zapewnić, że kontrola została wykonana prawidłowo i dokładnie, a systemy odprowadzania dymu, spalin i wentylacji nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców budynku.

Obecnie również powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może ograniczyć się do kontroli protokołów cyfrowych, czyli sprawdzić CEEB. Jeśli z analizy bazy danych wynika, że właściciel czy zarządca nieruchomości nie zrealizował obowiązkowej kontroli kominowej — co potwierdzi brak e-protokołu z terminowej inspekcji przeprowadzonej przez kominiarza — może być na taką osobę nałożony mandat w kwocie do 500 zł.

Obowiązujące obecnie przepisy wymagają, aby przeglądy kominiarskie przeprowadzać co najmniej raz do roku. Jednak coroczny przegląd to w wielu przypadkach nie wszystko.  Zgodnie bowiem z regulacjami dotyczącymi ochrony przed pożarem, istnieje konieczność regularnego usuwania zabrudzeń z przewodów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych. Dla budynków mieszkalnych wyznaczono następujący harmonogram czyszczeń:

— dla przewodów związanych z paleniskami opalanymi paliwem stałym — raz na kwartał

— dla przewodów związanych z paleniskami na paliwo gazowe i płynne — dwa razy w roku

— dla przewodów wentylacyjnych — raz do roku.

Jedocześnie informujemy, iż zdarzają się przypadki wystawiania protokołu z przeglądu przewodów kominowych w nieobowiązującej już formie papierowej oraz pobierania opłaty za taką usługę co w świetle obowiązujących przepisów jest wyłudzeniem. W przypadku gdy spotkają się państwo z kominiarzem świadczącym usługi w dotychczasowej formie sugerujemy rezygnację z jego usług oraz powiadomienia najbliższego posterunku Policji.

Informacje ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/e-protokol-od-18-wrzesnia-potwierdzi-wykonanie-przegladu-przewodow-kominowych

Aktualności

Siła kobiecości

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie przygotował i zrealizował projekt socjalny pt. „Siła kobiecości”.  Autorami projektu byli pracownicy socjalni: Joanna Czapla, Aleksandra Gierłachowska i Joanna Turzyńska. Projekt obejmował zorganizowanie dwóch spotkań dla kobiet z terenu Naszej Gminy.

Więcej

Informacja GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U 2024 poz.854 ), w której został wykreślony art.13 na podstawie, którego przyznawane było świadczenie pieniężne dla osób, rodzin, które przyjęły do swoich domów obywateli Ukrainy.

Więcej