Aktualności

Terapia uzależnienia od alkoholu

Oddział terapii uzależnienia od alkoholu działający w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim informuje o wznowieniu planowych przyjęć na terapię.

 Jest to oddział terapii uzależnień o profilu całodobowym,  przeznaczonym dla osób dorosłych uzależnionych od:

* alkoholu

*  leków z grupy benzodiazepin

*  alkoholu i innych substancji psychoaktywnych ( łącznie)

* hazardu

Podjęcie terapii uzależnień w placówce ułatwia utrzymanie abstynencji w początkowej fazie leczenia, a także zapewnia możliwość intensywnej pracy nad powrotem do trzeźwości. Oferowany program terapeutyczny trwa 8 tygodni.  Istnieje możliwość  uczestniczenia w mityngach AA organizowanych na oddziale oraz poza nim. Pacjenci objęci są całodobową opieką lekarską i pielęgniarską. W uzasadnionych klinicznie sytuacjach zapewniamy specjalistyczne konsultacje lekarskie, diagnostykę laboratoryjną oraz obrazową.

Szpital oferuje również pomoc osobom, które w przeszłości ukończyły podstawowy program terapii uzależnień, niedawno doświadczyły kryzysu i obawiają się o swoją trzeźwość. Wówczas czas trwania programu jest ustalany indywidualnie po rozmowie kwalifikacyjnej z terapeutą uzależnień.

Kwalifikacja

Przyjęcie na oddział poprzedzone jest konsultacją telefoniczną przeprowadzaną przez terapeutę uzależnień. Ma ona na celu określenie czy oferowany przez nas program terapeutyczny jest odpowiednią formą pomocy dla osoby ubiegającej się o przyjęcie na oddział. W niektórych sytuacjach  w procedurze kwalifikacyjnej  uczestniczy lekarz oddziału. Zalecane jest dostarczenie posiadanej dokumentacji medycznej ( e-mail, fax lub przesyłka pocztowa).

Przyjęcie na oddział

UWAGA! Każdy pacjent podczas przyjmowania do szpitala ma pobierany wymaz w kierunku SARS-CoV-2 ( koronawirusa). Do czasu otrzymania wyniku przebywa na jednoosobowej sali ( do 24 godzin).

Warunkiem przyjęcia osoby zakwalifikowanej jest:

*kontaktowanie się z terapeutą w każdą środę w godz. 10.00-13.00 do czasu przyjęcia na oddział ( nr tel. 58 562-06-00 wew.2218)-brak kontaktu oznacza rezygnację z terapii i skreślenie z listy oczekujących

*co najmniej tygodniowa abstynencja od alkoholu oraz 2-tygodniowa od benzodiazepin i substancji psychoaktywnych

* posiadanie skierowania do szpitala psychiatrycznego, z którym należy zgłosić się na Izbę Przyjęć w wyznaczonym dniu do godz. 12.00

*zgoda na wykonanie badania na obecność koronawirusa ( badanie genetyczne PCR)

W przypadku abstynencji krótszej niż wymagana, decyzja o przyjęciu do oddziału może być warunkowana późniejszym włączeniem pacjenta do grupy terapeutycznej, a co za tym idzie wydłużeniem całego programu terapii.

Zalecamy uregulowanie spraw formalnych( urzędowych, dotyczących sytuacji zawodowej i prawnej) oraz zdrowotnych( ( planowane konsultacje lekarskie, badania diagnostyczne itp.). Prosimy o zabranie dotychczasowej dokumentacji medycznej oraz stosowanych leków.

 W związku z ogłoszonym stanem pandemii w szpitalu obowiązuje zakaz odwiedzin, wstrzymane zostały przepustki. Regulamin oddziału oraz kontrakt terapeutyczny określają  zakres korzystania z telefonów komórkowych, tabletów i laptopów.

 Oddział dysponuje również trzema żeńskimi łóżkami detoksykacyjnymi, co umożliwia wczesną pracę nad motywacją do podjęcia terapii-już podczas leczenia zespołów abstynencyjnych ( tzw. „odtrucie”) w przebiegu:

 *uzależnienia od alkoholu

 *uzależnienia od  leków z grupy benzodiazepin

 *uzależnienia mieszanego od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Aktualności

Siła kobiecości

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie przygotował i zrealizował projekt socjalny pt. „Siła kobiecości”.  Autorami projektu byli pracownicy socjalni: Joanna Czapla, Aleksandra Gierłachowska i Joanna Turzyńska. Projekt obejmował zorganizowanie dwóch spotkań dla kobiet z terenu Naszej Gminy.

Więcej

Informacja GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U 2024 poz.854 ), w której został wykreślony art.13 na podstawie, którego przyznawane było świadczenie pieniężne dla osób, rodzin, które przyjęły do swoich domów obywateli Ukrainy.

Więcej