Aktualności

Wizyta polsko-niemieckiej wymiany młodzieży

W ramach Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży do szkoły w Wielkim Klinczu przybyła grupa 10 uczniów, wraz z opiekunami.

Przez tydzień młodzi ludzie będą mieszkać w rodzinach, nawiązując przyjaźnie z naszą młodzieżą oraz poznawać codzienne życie swoich polskich kolegów. Każdy dzień jest zaplanowany i wypełniony warsztatami.

Tradycją jest to, że pobyt rozpoczyna się od spotkania z naszym włodarzem, panem Grzegorzem Piechowskim, który 19.04.2024 r. powitał oficjalnie przybyłych. W maju grupa uczniów z Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu wyjedzie do Wolfsburga. Życzymy owocnej wymiany!

Źródło: Zespół Kształcenia w Wielkim Klinczu

Aktualności

Badania ankietowe GUS

Główny Urząd Statyczny informuje, że w dniach 15-31 lipca prowadzi badania ankietowe „Koniunktura w gospodarstwach rolnych AK-R”.

Więcej

Zamknięta droga w Kaliskach Kościerskich

Zakład Komunalny informuje, że w dniach 22.07-14.08 planowana jest przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dz. 58/1 i 230/2 obręb Kaliska Kościerskie. Droga ta będzie nieprzejezdna na odcinku 700 m od granicy gminy Stężyca (Sikorzyno) w kierunku Kalisk Kościerskich.

Więcej