Aktualności

Wyjazdowa sesja Rady Seniorów Gminy Kościerzyna

W środę, 22 czerwca 2022 r. na zaproszenie Ewy Nowak, wiceprzewodniczącej Rady Seniorów odbyło się w Skorzewie spotkanie plenarne członków Rady z seniorami oraz Władzami Gminy. Pierwszym punktem programu była zaplanowana wcześniej wycieczka krajoznawcza wokół Skorzewa, którą zorganizowali Katarzyna Knopik, sekretarz GK i Grzegorz Daszkowski, dyrektor ZSKiT GK. Udaliśmy się busem Szlakiem Kaszubskich Drzymalitów, który upamiętniały tablice informacyjne. Szlak został utworzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Skorzewa w hołdzie Aleksandrowi i Franciszkowi Peplińskim oraz wielu, czasami szerzej nieznanym, kaszubskim drzymalitom. Trasa wiedzie głównie drogami gruntowymi, wśród malowniczych łąk, pól uprawnych oraz lasów. Z pewnością każdy pamięta postać Michała Drzymały. Zasłynął on twardą postawą wobec polityki pruskiego zaborcy, który walczył z nawet najmniejszymi przejawami polskości. Takich bohaterów znajdziemy także na Kaszubach. Przykładem mogą być Aleksander i Franciszek Peplińscy, mieszkańcy Skorzewa, nazywani kaszubskimi drzymalitami. Podobnie jak Michał Drzymała, nie zważając na represje walczyli z zaborcą o prawo do budowy nieruchomości na własnych gruntach. Walkę tę niejednokrotnie przypłacali długoletnim więzieniem, utratą majątku i życiem w biedzie. Swoją bohaterską, patriotyczną postawą utorowali drogę do niepodległej Polski.

Wspaniałym przewodnikiem i znawcą terenu był G. Daszkowski, który z pasją przybliżył nam ciekawą historię  tej urokliwej okolicy, pełnej pięknych jezior i pagórków. W lesie tuż za Skorzewem znajduje się boisko sportowe, z którego korzysta młodzież szkolna. Dalsza trasa prowadziła nas do Fingrowej Huty, Wieprznicy i Częstkowa. W Owśnicach nad rzeczką Kanią widzieliśmy jeden z licznie występujących na Kaszubach głazów narzutowych, zwany Diabelskim Kamieniem, należącym do największych (wysokość: 2,2 m, obwód: ponad 13,2 m). Potem zatrzymaliśmy się przy tablicy upamiętniającej cmentarz epidemiczny poza wsią, gdzie w dawnych czasach chowano zmarłych na choroby zakaźne, m.in. na cholerę.

Ta krótka wycieczka uświadomiła nam, jak zachwycające są Kaszuby, a każda okolica ma swoją intersującą historię, którą warto poznać. Zwróciliśmy uwagę na trudności komunikacyjne mieszkańców, a także konieczność troski władz Gminy o harmonijny rozwój wszystkich obszarów i dostęp mieszkańców do lekarza, szkoły i ośrodków kultury.

Dyrektor ZSKiT GK z dumą oprowadzał nas po obiektach sportowych w Skorzewie. Poznaliśmy imponującą, nowoczesną Halę Sportową wraz z unikalnym zapleczem – hotelikiem, z którego korzystają sportowcy z całej Polski. Treningi odbywają się na pełnowymiarowym boisku. W obiekcie orlika może ćwiczyć młodzież, a w miasteczku rowerowym przygotowują się dzieci do egzaminu na kartę rowerową.

Podziwiając nowoczesne obiekty zdaliśmy sobie sprawę z ogromu pracy wielu ludzi m.in. ZSKiT GK, aby cała infrastruktura sprawnie funkcjonowała. Hotelik przez kilka miesięcy służył za miejsce schronienia uchodźcom z Ukrainy, którzy po rosyjskiej agresji przybyli do Polski.

Następnym punktem programu było spotkanie z Grzegorzem Piechowskim, wójtem GK wraz z członkami Koła PZERI w Skorzewie i Radą Seniorów. Elżbieta Brzezińska, przewodnicząca Rady powitała wszystkich zebranych, podziękowała: p. Wójtowi za przybycie oraz za zorganizowanie wyjazdu p. Sekretarz K. Knopik i dyr. G. Daszkowskiemu oraz Ewie Nowak, wiceprzewodniczącej RS i szefowej Koła PZERI w Skorzewie. Serdeczne słowa skierowała także do Mariana Seydy, radnego GK oraz sołtysa Sebastiana Kiełpina. Ewa Nowak zaprosiła wszystkich na obfity poczęstunek przygotowany przez Zarząd i członków Koła Emerytów. Dziękujemy za smakowite ciasta paniom Gabrieli Meyer, Jolancie Szulc, Irenie Bławat, Marioli Zejer, Ewie Gańskiej oraz Ewie Nowak, zachęcającej do konsumpcji. Spotkanie zaszczyciła swoją obecnością Jarosława Kiedrowska, emerytowana dyrektor szkoły w Skorzewie, bardzo zasłużona nie tylko dla rozwoju tej placówki oświatowej, ale również dla Gminy Kościerzyna.

Pan Wójt skierował ciepłe słowa do seniorów. Podkreślił ich wielką rolę w wychowaniu młodego pokolenia oraz przekazywaniu wartości patriotycznych i moralnych. Zachęcał do udziału w imprezach dla osób starszych, których głównym celem jest integracja oraz aktywne spędzanie czasu wolnego.

Następnie K. Knopik i G. Daszkowski przedstawili program V Seniorady, która odbędzie się w środę, 10 sierpnia 2022 r. w godz. 11.00 – 15.00. Bliższe informacje będą zamieszczane na plakatach. Organizatorzy proszą sołtysów, przewodniczących Kół PZERI, Radę Seniorów o zorganizowanie wyjazdu osób starszych na tę ważną imprezę.

Serdecznie dziękujemy Eryce Rekowskiej, zasłużonej działaczce społecznej i członkini RS za zaproszenie po raz drugi do Loryńca, gdzie z członkami Rodziny i przyjaciółmi kolejny raz organizuje spotkanie seniorów Gminy Kościerzyna.

Na zakończenie E. Brzezińska podziękowała władzom Gminy i wszystkim obecnym za tak pożyteczne i przyjazne spotkanie.

Następna sesja wyjazdowa RS odbędzie się w Łubianie.

Elżbieta Brzezińska (przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Kościerzyna)

Aktualności

Kolonie dla dzieci rolników

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras organizuje kolonie dla dzieci rolników dofinansowanych przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Koszt kolonii wynosi 1800zł., z tego dofinansowanie FSUSR wynosi 1200 zł. Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 600 zł. do dopłaty przez rodzica.

Więcej

Telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Kościerzynie informuje, iż w Komendzie Głównej Policji funkcjonuje „Policyjny telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej” o numerze abonenckim 800 120 226. Telefon Zaufania funkcjonuje w dni robocze w godzinach 09.30 – 15.30.

Więcej

Dziewczyny z Ceramika zapraszają na swój mecz

Po niedzielnej wygranej w Malborku z Pomezanią 4:5, nasze dziewczyny zostały samodzielnymi liderkami tabeli. Prowadzą w swojej grupie ligowej Młodzików D2 Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. W najbliższy piątek o godzinie 17.00 na stadionie w Łubianie rozegrają swój ostatni mecz ligowy w rundzie wiosennej. Nasze dziewczyny podejmą chłopaków z Brdy Rytel.

Więcej