Aktualności

30 lat współpracy z Cölbe

W 1991 roku rozpoczęła się formalna współpraca pomiędzy Miastem i Gminą Kościerzyna w Polsce oraz Gminą Cölbe w Niemczech. Przez 30 lat wspólnie udało się zrealizować wiele inicjatyw, które budowały partnerską więź wśród mieszkańców. 16 lipca we Wdzydzach uroczyście odnowiono Akt Partnerstwa pomiędzy Miastem Kościerzyna, Gminą Cölbe i Gminą Kościerzyna.

W uroczystościach uczestniczyli goście z Cölbe na czele z Burmistrzem dr Jens Ried i Przewodniczącą Stowarzyszenia Cölbe-Kościerzyna Agnieszką Sauerwald. Do Gminy Kościerzyna przybyli przedstawiciele partnerskich gmin Pniewy: Burmistrz Jarosław Przewoźny i Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Matuszak oraz Radków: Przewodniczący Rady Miejskiej Aleksander Mielniczuk wraz z Dyrektorem GOK. W uroczystej sesji Rady Gminy Kościerzyna i Rady Miasta Kościerzyna wzięli również udział: Danuta Rek – Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego, Wicestarosta Powiatu Kościerskiego Piotr Laska, poprzedni wójtowie, burmistrzowie i przewodniczący Rad Gminy Kościerzyna i Miasta Kościerzyna, członkowie Klubu Kościerzyna-Cölbe, Radni Gminy Kościerzyna i Radni Miasta Kościerzyna, zaproszeni goście, mieszkańcy.

W pięknej scenerii na scenie Centrum Usług Turystycznych we Wdzydzach ponownie podpisano Akt Partnerstwa Gmin. Pod dokumentem swoje podpisy złożyli: Burmistrz Michał Majewski i Przewodnicząca Rady Miasta Helena Kaszubowska Nitz w imieniu Miasta Kościerzyna, Burmistrz dr Jens Ried i Przewodnicząca Stowarzyszenia Cölbe-Kościerzyna Agnieszka Sauerwald w imieniu Gminy Cölbe, Wójt Grzegorz Piechowski i Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Bober w imieniu Gminy Kościerzyna. Sygnatariusze dokumentu wspólnie zadeklarowali:

W 30-lecie zawarcia umowy partnerskiej władze gmin: Miasta Kościerzyna, Gminy Cölbe, Gminy Kościerzyna zgodnie potwierdzają wolę kontynuowania współpracy. Naszym najważniejszym celem jest pogłębianie przyjaźni pomiędzy mieszkańcami Miasta Kościerzyna, Gminy Cölbe i Gminy Kościerzyna, tak aby trwałe więzi, które nas łączą przyczyniały się do budowy jeszcze silniejszej Europy, opartej na pokoju, wzajemnym szacunku, wolności, poszanowaniu tradycji i historii naszych narodów. Władze Miasta Kościerzyna, Gminy Cölbe i Gminy Kościerzyna będą wspierać współpracę pomiędzy mieszkańcami, zwłaszcza w dziedzinach edukacji, przedsiębiorczości, ochrony środowiska naturalnego, kultury, sportu i turystyki. Bogatsi o dotychczasowe 30-letnie doświadczenia pragniemy pogłębiać łączące nas partnerstwo, które umacnia przyjaźń nie tylko pomiędzy gminami, ale też pomiędzy narodami Polski i Niemiec.

Kolejnym elementem uroczystości jubileuszowych było odsłonięcie pamiątkowego muralu w Łubianie. Niestety, trudna pogoda pokrzyżowała plany organizatorom, jednak mimo nadchodzącej ulewy udało się to zrobić w obecności mieszkańców i zaproszonych gości. Przypomnijmy, że pomysłodawcą muralu byli członkowie Stowarzyszenia Cölbe-Kościerzyna w Niemczech, a inicjatywę po stronie polskiej koordynował Klub Kościerzyna-Cölbe. Gmina Kościerzyna zaproponowała na wykonanie tego projektu blok przy ul. Krótkiej w Łubianie. Mural przedstawia dziewczynkę i chłopca, trzymających w ręku baloniki o barwach narodowych obu krajów. Obejmując się, siedzą na huśtawce i patrzą razem w przyszłość. Celem projektu jest rozpowszechnienie polsko-niemieckiego partnerstwa pośród młodzieży, nawiązanie dalszego dialogu i uwiecznienie naszej długoletniej współpracy. Mural wykonał Paweł Bruski, który od wielu lat realizuje różnorodne prace: od portretu na płótnie lub na ciężarówce, przez graffiti, kończąc na wielkoformatowym muralu. Partnerski mural powstał również w Kościerzynie – odsłonięto go uroczyście także w dniu 16 lipca. Niebawem dzieło o podobnej tematyce ma powstać w Cölbe w Niemczech.

Wieczorem uroczystości jubileuszu 30 lat partnerstwa kontynuowane były na Rynku w Kościerzynie. Mieszkańców częstowano tortem, a na scenie grały lokalne i regionalne zespoły.

Na zdjęciach: uroczystości jubileuszu 30 lat partnerstwa z Cölbe.

RYS HISTORYCZNY WSPÓŁPRACY CÖLBE-KOŚCIERZYNA

Początek kontaktów pomiędzy Gminą Cölbe oraz Miastem i Gminą Kościerzyna miał miejsce w latach 80-tych dwudziestego wieku. Ich zalążkiem były prywatne kontakty pomiędzy mieszkańcami Kościerzyny i Cölbe, a także pomoc strony niemieckiej dla mieszkańców Kościerzyny i kościerskich instytucji, w tym dla kościerskiego szpitala, w trudnych czasach polskich przemian ustrojowych.

Ze strony niemieckiej w tę współpracę mocno zaangażował się Hartmut Reiße. W 1988 roku przybyła do Kościerzyny pierwsza 20-osobowa oficjalna delegacja z Cölbe na czele z burmistrzem Jürgenem Butte i przewodniczącym Rady Gminy Helmutem Fiedlerem. Zawarto wówczas wstępne ustalenia o partnerskiej współpracy gmin. W 1989 roku delegacja z Kościerzyny udała się do Cölbe w celu kontynuowania ustaleń dotyczących programu współpracy.

Ze strony polskiej podwaliny pod przyszłą współpracę położyli Urszula i Bolesław Bodys. Ich dom w Rotembarku zwany „Bodysówką” stał się miejscem częstych spotkań i kontaktów polsko-niemieckich. Latem 1990 r. Bolesław Bodys zorganizował spotkanie Rotembarku, gdzie gościł przedstawicieli władz Cölbe i tam poczyniono dalsze ustalenia dotyczące podpisania umowy partnerskiej.

Oficjalne uroczystości potwierdzające chęć nawiązania długofalowej współpracy miały miejsce w latach 1990-1991. Pierwszą część polsko-niemieckiej umowy podpisano podczas wizyty kościerskiej delegacji w Cölbe w dniach 19-22 listopada 1990 roku. W rozmowach partnerskich uczestniczył także Janusz Reiter, ambasador Polski w RFN. Główna uroczystość zawarcia umowy partnerskiej odbyła się 20 maja 1991 roku w Kościerzynie podczas „Dni Cölbe w Kościerzynie”.

W imieniu Miasta i Gminy  Kościerzyna umowę partnerską podpisali Burmistrz Jerzy Makarewicz oraz Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Kościerzyna Mirosława Brzezińska, natomiast w imieniu Gminy Cölbe Burmistrz Jürgen Butte i Przewodniczący Rady Jochen Breitenstein. Dla upamiętnienia zawarcia partnerstwa przy Urzędzie Miasta Kościerzyna posadzono dwa drzewka oraz wykonano pamiątkowe tablice. Napis na tablicy kończą słowa „Oby nasze partnerstwo było kamieniem węgielnym dla zjednoczonej Europy”. Wizja ta ziściła się wiele lat później, gdy jedna Europa połączyła Polskę i Niemcy w Unii Europejskiej.

Od 20 maja 1991 roku przyjaźń pomiędzy Gminą Cölbe oraz Miastem i Gminą Kościerzyna trwa i cały czas się rozwija. Od tej chwili do spotkań przyjacielskich dołączyły oficjalne kontakty pomiędzy władzami Cölbe oraz władzami Miasta Kościerzyna, a po 1 stycznia 1992 roku także władzami Gminy Kościerzyna.

Podpisanie umowy partnerskiej sprawiło, że na bazie już ukształtowanych kontaktów można było tworzyć i rozwijać nowe projekty w szerokim zakresie, między innymi na gruncie edukacyjnym, kulturalnym czy sportowym. Zaczęły nawiązywać się nowe znajomości, przyjaźnie, rozwijała się wymiana grup młodzieży, uczniów, harcerzy, zespołów folklorystycznych, strażaków i grup zawodowych. Ważnym wsparciem były zawsze władze samorządowe, kolejni burmistrzowie i wójtowie, którzy kontynuowali  i rozwijali współpracę.

Nasze partnerstwo kilka razy było odnawiane. Jednak spotykamy się nie tylko przy okazji okrągłych rocznic, ale przede wszystkim jesteśmy ze sobą w codziennych, zwykłych kontaktach. Trudno wymienić osoby, które przez 30 lat rozwijały tę współpracę, gdyż było ich wiele, warto jednak zauważyć, że to dzięki ich sile i entuzjazmowi partnerstwo to nadal trwa. Mimo odmienności, różnych tradycji i historii potrafimy ze sobą zgodnie współpracować. Świadczą o tym częste spotkania pomiędzy mieszkańcami, grupami kulturalnymi czy samorządami, a także aktywna działalność bliźniaczych Stowarzyszeń: Klubu Kościerzyna-Cölbe w Polsce i Klubu Cölbe-Kościerzyna w Niemczech.

Każda rocznica, zwłaszcza okrągła, sprzyja refleksjom nad minionym czasem. Zastanawiamy się, czy został on dobrze wykorzystany, czy nie zaprzepaszczono jakichś szans, czy współpraca przynosi korzyści wszystkim stronom.

Patrząc z perspektywy 30 lat, jakie minęły od chwili, gdy pod dokumentem o partnerstwie swoje podpisy złożyli reprezentanci Kościerzyny i Cölbe, można z całą pewnością stwierdzić, że mimo odległości, mimo różnic kulturowych, mimo bariery językowej ta współpraca zmierza w dobrym kierunku.

Aktualności

Płukanie sieci wodociągowej

Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna zawiadamia, że w dniu 12.07.2024 r. od godz. 9.00 do godz. 13.00 w miejscowościach: Grzybowo, Sycowa Huta, Rotembark, Rybaki odbędzie się płukanie sieci wodociągowej.

Więcej