Pozyskane dotacje

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Rządowy Fundusz Polski Ład:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg:

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027:

RPO 2007-2013

  •  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

  •  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  •  

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Projekty dofinansowane ze środków krajowych

  •