Aktualności

Aktywny rodzic

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje, iż w dniu 12 czerwca 2024 roku ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny Rodzic” została ogłoszona w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2024, poz. 858). W związku  z tym od 1 października 2024 roku rusza program, który ma na celu wspieranie rodziców w łączeniu aktywności zawodowej z wychowywaniem dzieci.

Program ten oferuje trzy główne świadczenia:

1. Aktywni rodzice w pracy:

– świadczenie to skierowane jest do pracujących rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy. Wysokość wsparcia wynosić będzie 1500 zł miesięcznie przez 24 miesiące. W przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności świadczenie to wynosić będzie 1900 zł miesięcznie. Warunkiem otrzymania świadczenia jest aktywność zawodowa rodziców.

2. Aktywnie w żłobku:

– świadczenie to zastąpi obecne dofinansowanie do opłaty za żłobek, wynosić będzie do 1500 zł miesięcznie na dziecko, będzie kierowane do rodziców dzieci uczęszczających do instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Świadczenie nie będzie wypłacane rodzicom, tylko bezpośrednio na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub rachunek bankowy dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek.

Dla dzieci z niepełnosprawnościami kwota ta wyniesie 1900 zł, jednak nie więcej niż rzeczywista opłata ponoszona przez rodziców.

3. Aktywnie w domu:

– świadczenie  zastąpi dotychczas funkcjonujący rodzinny kapitał opiekuńczy, będzie przysługiwało na każde dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia i będzie wypłacane w wysokości 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące. Ma stanowić wsparcie dla tych, którzy nie korzystają z usług żłobków lub innych instytucji opieki.

Wszystkie wypłaty będą realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a rodzice będą mogli sami zdecydować, które świadczenie wybrać dla swojego dziecka, będzie także  możliwa wielokrotna zmiana decyzji w trakcie trwania programu – tzn. rezygnacja z jednej formy wsparcia i przejście na drugą.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „aktywny rodzic” i załączniki do tego wniosku będą składane wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS, albo za pomocą innych wskazanych w ustawie systemów teleinformatycznych.

Aktualności

Bezpłatna nauka pływania – zapraszamy do Dobrogoszcza

Chcesz nauczyć się pływać? Chcesz udoskonalić technikę pływacką? Serdecznie zapraszamy na darmowe zajęcia! Ratownicy z kościerskiego WOPR czekają na wszystkich chętnych w dniach 29 lipca – 2 sierpnia na kąpielisku gminnym nad Jeziorem Dobrogoszcz, w godzinach od 10.00 do 12.00.

Więcej