Aktualności

Będzie pięć nowych placów zabaw w gminie Kościerzyna

W przeciągu kilku miesięcy na terenie naszej gminy powstanie pięć nowych placów zabaw. Wzbogacą się o nie: Wielki Podleś, Wąglikowice, Korne, Nowy Klincz i Kaliska Kościerskie.

Umowę na budowę placów podpisano w ostatnich dniach listopada, w styczniu ma zostać ogłoszony przetarg. Karuzele, huśtawki i bujaki mają zostać oddane do dyspozycji dzieci w czerwcu przyszłego roku. Tak, by zrobić najmłodszym prezent na Dzień Dziecka.

Wybudowanie pięciu placów zabaw kosztować będzie ponad 344 tys. zł, z czego 84 tys. zagwarantuje dotacja z LGD Stolem. Pomoc została przyznana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Celem jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej.

Aktualności

Zmiany w finansowaniu pomocy dla uchodźców z Ukrainy

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.), „każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Więcej