Aktualności

Dlaczego się szczepimy?

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że tylko skuteczne przeprowadzenie akcji szczepień daje nam gwarancje na ostateczne przezwyciężenie kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 i jednocześnie zapewni najlepszą możliwą ochronę przed chorobą i jej powikłaniami. Świadczą o tym zarówno współczesne przykłady państw bardziej zaawansowanych w proces wakcynacji od Polski, jak i liczne przykłady eliminacji chorób zakaźnych za pomocą szczepień ochronnych na przestrzeni minionego wieku.

Świadomość mieszkańców Pomorza oraz sprawna organizacja punktów szczepień zaowocowała dotychczas najwyższą pozycją naszego województwa w postępie szczepień populacyjnych. Niestety, wciąż jeszcze zbyt mało mieszkańców skorzystało ze szczepień, abyśmy mogli mówić o pełnej ochronie przed nawrotem fali zakażeń, hospitalizacji i zgonów. Niezwykle istotne jest aby dotrzeć do osób nieprzekonanych do szczepień z argumentami pozwalającymi ostatecznie przekonać je do podjęcia jedynej słusznej i w pełni racjonalnej decyzji – do poddania się szczepieniu!

Samorząd Województwa Pomorskiego przygotował i prowadzi intensywną akcję promującą szczepienia ochronne. Przygotowane w oparciu o konsultacje ze specjalistami materiały zapewniają rzetelność i wiarygodność danych. Jednocześnie pomorskie szpitale i przychodnie zorganizowały blisko 400 punktów szczepień. Wspólnie zaprośmy do nich wciąż wahających się mieszkańców naszego regionu, wesprzyjmy tych, którzy mogą mieć problemy z rejestracją lub dotarciem. Zachęcamy do wykorzystania i propagowania w środowiskach lokalnych przygotowanych przez nas materiałów promocyjnych, które możecie Państwo oznaczać także własnymi symbolami identyfikacyjnymi.

Niech odpowiedzialność za siebie i innych w obliczu trwającej pandemii pozostanie naszą wspólną sprawą i odpowiedzialnością.

Szczepienia są jedyną i skuteczną drogą do zażegnania pandemii. Im szybciej uda się zaszczepić około 70 proc. społeczeństwa, tym szybciej zapewni nam to tzw. odporność populacyjną. Powszechne szczepienia mają umożliwić szybkie nabycie odporności tym, którzy są najbardziej narażeni na zakażenie i mogliby ciężko przechorować COVID-19, a także ochronić osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą zostać zaszczepione lub ich organizm nie zareaguje na zastrzyk.

Szczepionki zapewniają ochronę nie tylko przed zachorowaniem, ale też transmisją (przenoszeniem) wirusa (ok. 70 proc.). Dają też praktycznie 100-procentową ochronę przed ciężkim przebiegiem COVID-19, hospitalizacją i powikłaniami. Ponadto, dzięki szczepieniom szybciej zaczniemy wracać do normalnego życia i więcej istnień ludzkich uda się uratować.

Aktualności

Zmiany w finansowaniu pomocy dla uchodźców z Ukrainy

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.), „każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Więcej

Ambasadorki Kultury Pomorza 2022

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji plebiscytu na “Ambasadorki Kultury Pomorza 2022”. Plebiscyt skierowany jest do kobiet zaangażowanych w rozwój kultury Pomorza. Artystki i animatorki kultury, których twórczość nawiązuje do tradycyjnej lub współczesnej kultury regionu Pomorskiego, mają szansę otrzymać tytuł Ambasadorek Kultury Pomorza oraz otrzymać atrakcyjne nagrody.

Więcej