Aktualności

Dodatek elektryczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje, iż od dnia 1 grudnia 2022r. do 1 lutego 2023r. będzie przyjmował wnioski na wypłatę dodatków elektrycznych na podstawie ustawy: Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U.2022.212).

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym używającym prądu do ogrzewania, których głównym źródłem ogrzewania jest pompa ciepła czy też ogrzewanie elektryczne, zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Pod uwagę będą brane zgłoszenia albo wpisy w CEEB do dnia 11 sierpnia 2022r. Data późniejsza może wystąpić tylko w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania dla danej nieruchomości jest zgłaszane po raz pierwszy. W praktyce ten warunek spełnią osoby, które ukończyły budowę domu po 11 sierpnia 2022 r. i dokonują odpowiednich zgłoszeń dla pomp ciepła, pieców czy bojlerów do CEEB.

Dodatek elektryczny nie przysługuje osobom, które korzystają z fotowoltaiki. W myśl obowiązujących przepisów wnioskodawca nie może otrzymać jednocześnie dodatku do prądu i dodatku węglowego. Wyłączenie dotyczy też dodatków do pelletu, oleju, gazu LPG i drewna.

 Kwota dodatku uzależniona jest od zużycia prądu w 2021 roku:

  1. 1000 zł otrzymają osoby, gdzie w ich gospodarstwach domowych zużycie prądu w 2021r. nie przekraczało 5 MWh lub
  2. 1500 zł w przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021r. wyniosło więcej niż 5 MWh. Do wniosku potrzebne będzie rozliczenie prądu wskazujące na zużycie energii elektrycznej w 2021 roku.

Wnioski będą przyjmowane przez Panią Dorotę Roggenbuk  w biurze nr 6  lub przez Kierownika GOPS-u Panią Sylwię Tomaszewską w biurze nr 7 w godzinach pracy Ośrodka.

 Bardzo prosimy o załączenie do wniosku również klauzuli RODO z datą i podpisem czytelnym wnioskodawcy.

Aktualności

Spotkanie z wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej

Wójt gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski oraz wicewójt Grzegorz Świtała uczestniczyli w zorganizowanym w Starostwie Powiatowym spotkaniu z wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej – Marcinem Horałą. Wizyta w powiecie kościerskim miała na celu podsumowanie inwestycji realizowanych dzięki współpracy między samorządami, przy wsparciu z programów rządowych.

Więcej

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej