Aktualności

Dodatek osłonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje, iż w dniu wczorajszym ukazał się w Dzienniku Ustaw wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska wzór wniosku o dodatek osłonowy, który niżej udostępniamy. Do wniosku należy załączyć klauzulę informacyjną, którą udostępniamy.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo do dnia 30 czerwca 2024 r.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie świadczenia to:

– w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę,

– w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego będą przyjmowane do 30 kwietnia br., można je składać:

1. elektronicznie – przez platformę ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: kxlv779y9r

Wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego,

2. osobiście (w wersji papierowej –  GOPS, biuro nr 6 , ul. Strzelecka 9 w Kościerzynie) ,

3. listownie przesyłając wniosek na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna

Bardzo prosimy nie wysyłać nam z prywatnych adresów e-mail wniosku o dodatek osłonowy oraz zdjęć wniosku.

Zapraszamy do kontaktu!

Wzór wniosku: https://dziennikustaw.gov.pl/D2024000005901.pdf

Aktualności

Bezpłatna nauka pływania – zapraszamy do Dobrogoszcza

Chcesz nauczyć się pływać? Chcesz udoskonalić technikę pływacką? Serdecznie zapraszamy na darmowe zajęcia! Ratownicy z kościerskiego WOPR czekają na wszystkich chętnych w dniach 29 lipca – 2 sierpnia na kąpielisku gminnym nad Jeziorem Dobrogoszcz, w godzinach od 10.00 do 12.00.

Więcej