Aktualności

Drogowe inwestycje gminy Kościerzyna 2023

W wielu miejscach na ternie gminy Kościerzyna budowane są nowe drogi, kolejne są w fazie podpisywania umów, a na remonty następnych udało się uzyskać dotacje. Obecnie przygotowywane są przetargi, oczekujemy też na umowy od instytucji grantowych.

Budowa nowych dróg

Trwa gruntowna przebudowa drogi gminnej Grzybowo – Łubiana, To prawie 5 kilometrów nowej nawierzchni asfaltowej. Obecnie położona została druga, ścieralna warstwa asfaltu. Do dokończenia będą jeszcze prace w samej miejscowości Grzybowo. Termin zakończenia robót to 28.10.2023 r. Kwota za którą wykonawca realizuje inwestycje to: 5.847.777,77 zł.

Rozpoczęła się realizacja budowy drogi gminnej między Niedamowem a Hamembergem. Obecnie rozpoczęły się prace ziemne. Projekt został dofinasowany ze środków skarbu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota, która po przeprowadzonym przetargu została przeznaczona na tę inwestycję to 2 195 771,60 zł. Droga ma być gotowa 26.10.2023 r.

Remonty dróg

W najbliższym czasie na terenie naszej gminy zostanie wyremontowanych ponad 2,5 km dróg. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Udało się pozyskać dotację na:

– remont drogi gminnej nr 187068G na odcinku DK20 – Łubiana (jest to odcinek łączący drogę krajową nr 20 z miejscowością Łubiana – ulica Kaszubska) – 1,61 km, dofinansowanie 50% max. 480 966 zł,

– remont drogi gminnej nr 187099G na odcinku DP2403G – DK20 (jest to łącznik między drogą krajową nr 20 a drogą powiatową Kościerzyna-Wdzydze w kierunku miejscowości Szarlota) – 0.91 km, dofinansowanie 50%, max. 498 083 zł.

Czekamy na umowę i przygotowujemy przetarg. Realizacja inwestycji jeszcze w tym roku.

Inwestycje Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna

Po przetargu dla trzech inwestycji Zakład Komunalny podpisał umowy na:

– przebudowę nawierzchni drogi gruntowej na drogę z betonu asfaltowego -Kościerzyna Wybudowanie, ul. Liliowa, za kwotę 765 628,25 zł;

– remont drogi Skorzewo – Częstkowo, za kwotę: 511 936,84 zł;

– Skorzewo: naprawa nawierzchni drogi na ul. Kościelnej – od ul. Peplińskiego do parkingu przy kościele, ok. 150 mb, za kwotę: 122 446,33 zł.

Terminy realizacji powyższych zadań to jesień 2023 r.

Ogłoszono kolejne przetargi w Zakładzie Komunalnym Gminy Kościerzyna na:
– rozbudowę drogi gminnej – budowa drogi pieszo-rowerowej w miejscowości Korne,
– przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sarnowy,
– przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kaliska Kościerskie,
– wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg gminnych asfaltowych na terenie gminy Kościerzyna.

O dalszych losach powyższych inwestycji poinformujemy po otwarciu ofert przetargowych.

Przepraszamy za uciążliwości związane z prowadzonymi inwestycjami. Mamy nadzieję, że ich realizacja wpływanie na zadowolenie użytkowników i wzrost bezpieczeństwa na drogach na terenie gminy Kościerzyna.

Aktualności

Ruszyły zapisy na BEZPŁATNY kurs haftu kaszubskiego!

Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” realizuje projekt pn. „Teodora Gulgowska- postać, która rozwinęła kulturę kaszubską i aktywizowała zawodowo kobiety z obszarów wiejskich”. Na realizację projektu otrzymaliśmy darowiznę z Fundacji Totalizatora Sportowego w programie „Z kobietami-patriotkami”.

Więcej

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej