Aktualności

Eksperci Urzędu Skarbowego w Wielkim Klinczu

W czwartek, 20 stycznia 2022 r. po południu w Sali Wiejskiej w Wielkim Klinczu odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe z pracownikami Urzędu Skarbowego z Kościerzyny na temat wypełniania zeznań podatkowych w 2022 r. za rok 2021 oraz z uwzględnieniem tematów związanych ze zmianami wprowadzanymi przez Polski Ład w roku bieżącym.

Profesjonalnie przygotowane szkolenie zaszczycił swoją obecnością i rozpoczął Sylwester Żurawski (inspirator spotkania), naczelnik Urzędu Skarbowego w Kościerzynie. Główną i zasadniczą część szkolenia prowadzili eksperci Zenon Kulaszewicz i Kamila Dzienisz. Mimo niespodzianej w tym dniu kilkugodzinnej awarii elektryczności oraz braku prądu, a nawet łączności telefonii komórkowej i przelotnych huraganowych zamieci śnieżnych, frekwencja dopisała. W spotkaniu uczestniczyło aż kilkudziesięciu mieszkańców, głównie seniorów nie tylko z Wielkiego Klincza, ale też z Kościerzyny, z zachowaniem wszelkich rygorów bezpieczeństwa.

W zademonstrowanej prezentacji p. Z. Kulaszewicz jasno i dostępnie tłumaczył zawiłości rozliczenia PIT 2021, zasady korzystania z ulg i odliczeń. Przybliżył uczestnikom szkolenia zalety nieskomplikowanej usługi Twój e-PIT. Objaśnił plusy Programu Polski Ład. Podkreślił, że Plan opiera się na 5 fundamentach. Dwa spośród nich dotyczą bezpośrednio seniorów: 1) NIŻSZE PODATKI, które oznaczają korzystne zmiany podatkowe dla 18 mln Polaków, w tym podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł dla każdego. 2) WYŻSZA EMERYTURA od stycznia 2022 r., spowodowana brakiem podatku PIT dla emerytów i rencistów, którzy pobierają świadczenie w wysokości do 2,5 tys. zł brutto. Tylko niewielka garstka seniorów z bardzo wysokimi emeryturami nie odniesie korzyści płynących z Polskiego Ładu. Znajomy pułkownik w stanie spoczynku, który ma kilka razy wyższe świadczenie ode mnie pożalił się, że na Polskim Ładzie stracił 346 zł, o tyle otrzymał zmniejszoną emeryturę w styczniu 2022 r., ale takich starszych zamożnych osób jest w Polsce niewiele.

Ekspert poinformował, że termin złożenia zeznania rocznego za rok 2021 upływa w poniedziałek, 2 maja 2022 r. Zeznania roczne PIT-37 i PIT-38 składamy od 15 lutego do 2 maja br. Coraz więcej podatników składa zeznania przez Internet, korzystając ze strony www.e-deklaracje.gov.pl Można też korzystać z wygodnego elektronicznego wypełnionego zeznania podatkowego – usługa „Twój e-PIT” (oznacza szereg korzyści dla podatników). Zapłaty podatku za rok 2021 dokonuje się na indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek. Termin wpłaty podatku za rok 2021 upływa w poniedziałek, 2 maja 2022 r. Jeśli chodzi o zwrot nadpłaty podatku, to w przypadku złożenia zeznania w formie papierowej, Urząd Skarbowy zwraca ją w terminie do 3 miesięcy, a jeśli w formie elektronicznej, to do 45 dni. O zobowiązaniach podatkowych nie wolno zapominać, bo jak to podkreślił Benjamin Franklin (1706 – 1790), w liście do Jeana Baptiste’a Leroy (datowanym na 13 listopada 1789), „Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”.

Z. Kulaszewicz przybliżył słuchaczom ogólne warunki korzystania z ulg podatkowych. Szczególną uwagę zwrócił na ulgę rehabilitacyjną i odliczenia od dochodu, zwłaszcza w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, zaliczonych do pierwszej grupy inwalidztwa. Wymienił rehabilitacyjne wydatki limitowane, m.in. używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym 2280 zł. Korzystną nowością jest brak wymogu posiadania faktur zakupu paliwa do tankowania auta. Podatnik jest jednak zobowiązany posiadać dowód rejestracyjny pojazdu z którego wynika, że osoba niepełnosprawna jest właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu i orzeczenie o niepełnosprawności. Kwota 2280 zł to nie jest kwota należna z tytułu poniesionych wydatków rehabilitacyjnych, limitowana jest tylko wysokość graniczna, do której wolno skorzystać z ulgi podatkowej.

Ważnym punktem szkolenia była informacja o lekach, ponieważ koszty lekarstw zajmują wysoki procent wydatków w budżecie osób starszych. Odliczeniu podlegają tylko kwoty zakupów medykamentów w aptekach powyżej 100 zł miesięcznie. Trzeba przy tym pamiętać, że można odliczać tylko te leki, które są wymienione w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977).

Podatnik może w ogóle nie składać żadnego zeznania. Jeśli tego nie uczyni w wyznaczonym czasie, wówczas z upływem terminu składania zeznań, rozliczenie zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne z jego złożeniem.

Eksperci, zwłaszcza Kamila Dzienisz, odpowiadali również wyczerpująco na dociekliwe pytania uczestników. Należy podkreślić, że szkolenie było bardzo pożyteczne dla wszystkich obecnych, pogłębiło praktyczną wiedzę o podstawowych zagadnieniach podatkowych oraz przybliżyło rozumienie programu Polski Ład.

Elżbieta Brzezińska, (przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Kościerzyna, współorganizatorka spotkania) podziękowała ekspertom z Urzędu Skarbowego za poświęcony nam czas,  wartościowe i ważne szkolenie.

Zdzisław Jan Brzeziński (uczestnik spotkania)

Na zdjęciach: szkolenie w Wielkim Klinczu

Aktualności

Pomoc żywnościowa – nowe kryteria dochodowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje, iż od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Więcej

Każdy z nas może pomóc Monice z Wysina

Monika z Wysina tuż przed świętami Bożego Narodzenia usłyszała wyrok – białaczka. Aby wyzdrowieć, potrzebuje przeszczepienia szpiku od dawcy niespokrewnionego. Stąd też w najbliższych dniach zorganizowanych zostanie kilka akcji, podczas których będzie można dołączyć do DKMS.

Więcej