Aktualności

Festyn sołecki w Nowym Klinczu

W niedzielę 12 czerwca odbył się Festyn Sołecki w Nowym Klinczu. Po długim okresie pandemii mieszkańcy znów mogli się spotkać, porozmawiać, spędzić miło czas. Frekwencja mieszkańców była wspaniała! Dla wszystkich przygotowany został poczęstunek, konkursy i wiele innych atrakcji.

Tylko dzięki współpracy udało się nam się stworzyć tak wspaniałe wydarzenie w naszej miejscowości. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce Dyrektora Szkoły w Nowym Klinczu za udostępnienie nam terenu szkoły. Dziękujemy wszystkim Paniom działającym w Kole Gospodyń Wiejskich w Nowym Klinczu – to dzięki Wam mogliśmy rozkoszować się wspaniałymi ciastami i grillem. Dziękujemy uczniom i absolwentom Szkoły w Nowym Klinczu za przygotowanie i przeprowadzenie konkursów. Dziękujemy naszemu Panu Radnemu za zorganizowanie dmuchańca dla dzieci. Dziękujemy nauczycielkom ze Szkoły w Nowym Klinczu za malowanie twarzy oraz plecenie dzieciom warkoczy. Gorące podziękowania składamy Zespołowi Folklorystycznemu „Kaszubskie Nuty” – dzieciom, chórowi, kapeli – za to, że wystąpiliście dla nas.

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w organizację festynu oraz wszystkim tym, którzy na niego przybyli. Kluczem do sukcesu jest współpraca. Gdy będziemy działali razem – to mamy nadzieję – że wszystko co uda nam się zrobić będzie wspaniałe! Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

Sołtys wraz z Radą Sołecką

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Więcej