Aktualności

Festyn sołecki w Nowym Klinczu

W niedzielę 12 czerwca odbył się Festyn Sołecki w Nowym Klinczu. Po długim okresie pandemii mieszkańcy znów mogli się spotkać, porozmawiać, spędzić miło czas. Frekwencja mieszkańców była wspaniała! Dla wszystkich przygotowany został poczęstunek, konkursy i wiele innych atrakcji.

Tylko dzięki współpracy udało się nam się stworzyć tak wspaniałe wydarzenie w naszej miejscowości. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce Dyrektora Szkoły w Nowym Klinczu za udostępnienie nam terenu szkoły. Dziękujemy wszystkim Paniom działającym w Kole Gospodyń Wiejskich w Nowym Klinczu – to dzięki Wam mogliśmy rozkoszować się wspaniałymi ciastami i grillem. Dziękujemy uczniom i absolwentom Szkoły w Nowym Klinczu za przygotowanie i przeprowadzenie konkursów. Dziękujemy naszemu Panu Radnemu za zorganizowanie dmuchańca dla dzieci. Dziękujemy nauczycielkom ze Szkoły w Nowym Klinczu za malowanie twarzy oraz plecenie dzieciom warkoczy. Gorące podziękowania składamy Zespołowi Folklorystycznemu „Kaszubskie Nuty” – dzieciom, chórowi, kapeli – za to, że wystąpiliście dla nas.

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w organizację festynu oraz wszystkim tym, którzy na niego przybyli. Kluczem do sukcesu jest współpraca. Gdy będziemy działali razem – to mamy nadzieję – że wszystko co uda nam się zrobić będzie wspaniałe! Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

Sołtys wraz z Radą Sołecką

Aktualności

Wójt otrzymał wotum zaufania i absolutorium

7 czerwca odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Kościerzyna, podczas której radni pozytywnie ocenili działalność wójta w 2022 roku, udzielając Grzegorzowi Piechowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Więcej

Rotembark ma nowego sołtysa

Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Funkcję tę objęła Pani Ludwika Szwichtenberg.

Więcej

Pożyczka inwestycyjna dla mikro i małych przedsiębiorstw

Informujemy przedsiębiorców o możliwości uzyskania pożyczki na inwestycje realizowane na terenie województwa pomorskiego, które będą związane z: poprawą potencjału konkurencyjnego; poprawą zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi; zwiększeniem produktywności; koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów bezpośrednich.

Więcej