Aktualności

Festyn sołecki w Nowym Klinczu

W niedzielę 12 czerwca odbył się Festyn Sołecki w Nowym Klinczu. Po długim okresie pandemii mieszkańcy znów mogli się spotkać, porozmawiać, spędzić miło czas. Frekwencja mieszkańców była wspaniała! Dla wszystkich przygotowany został poczęstunek, konkursy i wiele innych atrakcji.

Tylko dzięki współpracy udało się nam się stworzyć tak wspaniałe wydarzenie w naszej miejscowości. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce Dyrektora Szkoły w Nowym Klinczu za udostępnienie nam terenu szkoły. Dziękujemy wszystkim Paniom działającym w Kole Gospodyń Wiejskich w Nowym Klinczu – to dzięki Wam mogliśmy rozkoszować się wspaniałymi ciastami i grillem. Dziękujemy uczniom i absolwentom Szkoły w Nowym Klinczu za przygotowanie i przeprowadzenie konkursów. Dziękujemy naszemu Panu Radnemu za zorganizowanie dmuchańca dla dzieci. Dziękujemy nauczycielkom ze Szkoły w Nowym Klinczu za malowanie twarzy oraz plecenie dzieciom warkoczy. Gorące podziękowania składamy Zespołowi Folklorystycznemu „Kaszubskie Nuty” – dzieciom, chórowi, kapeli – za to, że wystąpiliście dla nas.

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w organizację festynu oraz wszystkim tym, którzy na niego przybyli. Kluczem do sukcesu jest współpraca. Gdy będziemy działali razem – to mamy nadzieję – że wszystko co uda nam się zrobić będzie wspaniałe! Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

Sołtys wraz z Radą Sołecką

Aktualności

UWAGA! Upał!

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C. Takie temperatury są prognozowane aż do poniedziałku 27 czerwca do godziny 20.00.

Więcej

Nieruchomości wykazane do zbycia

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2021 r. poz. 1899) wykazuje do zbycia nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna.

Więcej

Jak złożyć deklarację CEEB?

Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego przypomina o obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) przez wszystkich właścicieli i zarządców budynków. Na dzień dzisiejszy obowiązku tego dopełniło jedynie 50% mieszkańców Gminy Kościerzyna. Termin złożenia deklaracji mija 30 czerwca 2022 r.

Więcej