Aktualności

Gmina Kościerzyna wnioskuje o kolejne środki z Polskiego Ładu

Modernizacja infrastruktury drogowej, rozrost sieci kanalizacyjnej, zakup taboru niskoemisyjnego i budowa obiektów sportowych – to główne cele kolejnych projektów złożonych w drugiej edycji rządowego funduszu Polski Ład, o których dofinansowanie wnioskuje gmina Kościerzyna.

Druga edycja Programu Inwestycji Strategicznych ruszyła pod koniec grudnia. Samorządy mogły składać wnioski o dotacje do 15 lutego. Poziom dofinansowania może wynieść nawet do 95% wartości inwestycji. Gmina Kościerzyna stara się o wsparcie trzech projektów:

  1. Budowa hali sportowej w Łubianie – 11 696 323,51 zł.
  2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąglikowice, Loryniec i Czarlina wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wąglikowice z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do rzeki Wierzyca, na terenie gminy Kościerzyna – 11 927 116,27 zł.
  3. Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej w Gminie Kościerzyna – 4 681 028,21 zł (Wieprznica 664 268,61 zł; Dobrogoszcz 1 847 988,56 zł; Hamemberg (Niedamowo) 1 568 199,03 zł; Kościerzyna-Wybudowanie 600 573,01 zł).

W trzeciej edycji nabór wniosków potrwa do 28 lutego. W jego ramach o dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Gmina Kościerzyna liczy na środki, które byłyby przeznaczone na dwa projekty:

  1. Zakup taboru niskoemisyjnego dla Gminy Kościerzyna – koszt orientacyjny: 1 287 500,00 zł.
  2. Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego stadionu na terenie rekreacyjno-sportowym w Małym Klinczu – 657 000,00 zł.

Przypomnijmy, że w pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład, gmina Kościerzyna otrzymała 4 750 000 zł na budowę drogi gminnej Łubiana – Grzybowo.

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Więcej