Aktualności

Gmina Kościerzyna wnioskuje o kolejne środki z Polskiego Ładu

Modernizacja infrastruktury drogowej, rozrost sieci kanalizacyjnej, zakup taboru niskoemisyjnego i budowa obiektów sportowych – to główne cele kolejnych projektów złożonych w drugiej edycji rządowego funduszu Polski Ład, o których dofinansowanie wnioskuje gmina Kościerzyna.

Druga edycja Programu Inwestycji Strategicznych ruszyła pod koniec grudnia. Samorządy mogły składać wnioski o dotacje do 15 lutego. Poziom dofinansowania może wynieść nawet do 95% wartości inwestycji. Gmina Kościerzyna stara się o wsparcie trzech projektów:

  1. Budowa hali sportowej w Łubianie – 11 696 323,51 zł.
  2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąglikowice, Loryniec i Czarlina wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wąglikowice z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do rzeki Wierzyca, na terenie gminy Kościerzyna – 11 927 116,27 zł.
  3. Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej w Gminie Kościerzyna – 4 681 028,21 zł (Wieprznica 664 268,61 zł; Dobrogoszcz 1 847 988,56 zł; Hamemberg (Niedamowo) 1 568 199,03 zł; Kościerzyna-Wybudowanie 600 573,01 zł).

W trzeciej edycji nabór wniosków potrwa do 28 lutego. W jego ramach o dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Gmina Kościerzyna liczy na środki, które byłyby przeznaczone na dwa projekty:

  1. Zakup taboru niskoemisyjnego dla Gminy Kościerzyna – koszt orientacyjny: 1 287 500,00 zł.
  2. Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego stadionu na terenie rekreacyjno-sportowym w Małym Klinczu – 657 000,00 zł.

Przypomnijmy, że w pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład, gmina Kościerzyna otrzymała 4 750 000 zł na budowę drogi gminnej Łubiana – Grzybowo.

Aktualności

Wykazanie do dzierżawy

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2021 r. poz. 1899) wykazuje do dzierżawy

Więcej

W Gminie Kościerzyna odbyły się Dni Seniora

Prawie 1000 seniorów wzięło udział w uroczystościach, które odbyły się w Gminie Kościerzyna. W tym roku w nowej formule, przy współpracy gminnych szkół podstawowych, zorganizowano 9 spotkań, na które zaproszono osoby 60+ ze wszystkich miejscowości naszej gminy.

Więcej

Trwają przygotowania do budowy mieszkań w Małym Klinczu

3 października 2022 roku w Kolbudach kolejny raz spotkali się przedstawiciele Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz 19 pomorskich samorządów wchodzących w skład Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Pomorze sp. z o.o. W posiedzeniu uczestniczył również Wójt Gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski.

Więcej