Aktualności

GOPS poszukuje pracowników – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie poszukuje osób do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Osoby świadczące  specjalistyczne usługi opiekuńcze  powinny posiadać kwalifikacje zgodne z § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz.1598):

1. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji;
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.

Osoby świadczące usługi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1.Umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,

2. Kształtowania nawyków celowej aktywności,

3. Prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Formy współpracy: umowa zlecenie lub w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej umowa cywilno-prawna.

Osoby zainteresowane i spełniające wymagania proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna, nr tel. 52 686 65 57

Informacji udziela Joanna Turzyńska biuro nr 1 lub Dorota Winczewska biuro nr 8 nr tel. 52 686 65 57

Aktualności

Ruszyły zapisy na BEZPŁATNY kurs haftu kaszubskiego!

Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” realizuje projekt pn. „Teodora Gulgowska- postać, która rozwinęła kulturę kaszubską i aktywizowała zawodowo kobiety z obszarów wiejskich”. Na realizację projektu otrzymaliśmy darowiznę z Fundacji Totalizatora Sportowego w programie „Z kobietami-patriotkami”.

Więcej

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej