Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Kłobuczyno – wykazanie do dzierżawy

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2023 r. poz. 344) wykazuje do dzierżawy:

– część działki ozn. nr 49/3 i część działki nr 49/2 o łącznej pow. 300 m2  położone w obrębie Kłobuczyno, zapisane w KW GD1E/00022265/6, stanowiące własność Gminy Kościerzyna z przeznaczeniem na składowanie drewna, okres trwania dzierżawy 1 rok, wysokość czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym 150,00 zł plus VAT.

Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy.

Grzegorz Piechowski
Wójt Gminy Kościerzyna

Aktualności

Méster Bëlnégò Czëtaniô 2023

W dniu 27 listopada w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu odbyły się gminne eliminacje konkursu czytania w języku kaszubskim Méster Bëlnégò Czëtaniô. Udział wzięło 48 uczniów ze szkół działających na terenie gminy Kościerzyna.

Więcej