Aktualności

Numer PESEL dla obywateli Ukrainy / Номер PESEL для громадян України

By usprawnić proces nadawania uchodźcom z Ukrainy numerów PESEL, od dnia 25.03.2022 r. uruchomiony zostanie system zapisów interesantów na konkretny dzień i godzinę. W związku z tym nie będzie już obowiązywało pobieranie numerków na dany dzień w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Od 25 marca osoby, które chcą otrzymać PESEL, będą zapisywane na konkretny dzień i godzinę. Termin wizyty w urzędzie gminy Kościerzyna można ustalić dzwoniąc pod numer telefonu: 58 686 59 80 lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca urzędu gminy.

Czas obsługi jednej osoby to około 30 minut.


Для покращення процесу надання номерів PESEL біженцям з України з 25 березня 2022 року запрацює система реєстрації заявників на певну дату та час. В результаті більше не потрібно буде завантажувати номери.

З 25 березня люди, які хочуть отримати PESEL, будуть зареєстровані на певну дату та час. Про дату візиту до ґміни Костежина можна домовитися за телефоном: 58 686 59 80 або особисто в офісі ґміни.

Час обслуговування на одну людину становить приблизно 30 хвилин.

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Więcej