Aktualności

Opieka wytchnieniowa – wolne miejsca

W związku z wolnymi miejscami Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie prosi o zgłaszanie się osób zainteresowanych udziałem w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024”.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub,
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie zapraszamy do kontaktu osobistego i wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9 budynek B lub telefonicznie. Osoby do kontaktu:

  • Kierownik GOPS Sylwia Tomaszewska – tel. (58) 684-83-57 wew. 62,
  • Agnieszka Mańska – tel. (58) 684-83-57 wew. 63 lub  601-561-105.

Więcej informacji o w/w programie na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-ow-jst-edycja-2024-1698671215.pdf

Aktualności

Badania ankietowe GUS

Główny Urząd Statyczny informuje, że w dniach 15-31 lipca prowadzi badania ankietowe „Koniunktura w gospodarstwach rolnych AK-R”.

Więcej

Zamknięta droga w Kaliskach Kościerskich

Zakład Komunalny informuje, że w dniach 22.07-14.08 planowana jest przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dz. 58/1 i 230/2 obręb Kaliska Kościerskie. Droga ta będzie nieprzejezdna na odcinku 700 m od granicy gminy Stężyca (Sikorzyno) w kierunku Kalisk Kościerskich.

Więcej