Aktualności

Opieka wytchnieniowa – wolne miejsca

W związku z wolnymi miejscami Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie prosi o zgłaszanie się osób zainteresowanych udziałem w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024”.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub,
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie zapraszamy do kontaktu osobistego i wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9 budynek B lub telefonicznie. Osoby do kontaktu:

  • Kierownik GOPS Sylwia Tomaszewska – tel. (58) 684-83-57 wew. 62,
  • Agnieszka Mańska – tel. (58) 684-83-57 wew. 63 lub  601-561-105.

Więcej informacji o w/w programie na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-ow-jst-edycja-2024-1698671215.pdf

Aktualności

Ruszyły zapisy na BEZPŁATNY kurs haftu kaszubskiego!

Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” realizuje projekt pn. „Teodora Gulgowska- postać, która rozwinęła kulturę kaszubską i aktywizowała zawodowo kobiety z obszarów wiejskich”. Na realizację projektu otrzymaliśmy darowiznę z Fundacji Totalizatora Sportowego w programie „Z kobietami-patriotkami”.

Więcej

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej