Aktualności

Ostatnie dni konsultacji projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Kościerzyna do zapoznania się ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny na lata 2024- 2030 oraz przekazania swoich spostrzeżeń i opinii do dnia 20 marca 2024 roku.

Projekt dokumentu obejmuje Gminę oraz Miasto Kościerzyna, a także Gminę Nowa Karczma jako obserwatora Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna (MOF).

Cel konsultacji

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie uwag i opinii dotyczących projektu Strategii ZIT od mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny oraz lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu. Prowadzenie konsultacji ma zapewnić udział społeczności oraz podmiotów społecznych i gospodarczych MOF Kościerzyny przy opracowywaniu Strategii oraz zapewnienie możliwości udziału mieszkańców obszaru funkcjonalnego Kościerzyny oraz obserwatora – Gminy Nowa Karczma.

Termin konsultacji

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 04 marca 2024 roku do dnia 15 marca 2024 roku.

Zbieranie uwag

Wypełnione formularze będzie można dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2024 roku w wybranej formie:

a) drogą korespondencyjną lub osobiście na jeden z poniższych adresów (decyduje data wpływu do Urzędu): 

Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna

Urząd Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna

Urząd Gminy Nowa Karczma ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma

b) drogą elektroniczną w wersji edytowalnej na adres:

konsultacje@koscierzyna.gda.pl

konsultacje@koscierzyna.pl

ue@nowakarczma.pl

4) Z projektem programu można zapoznać się w siedzibie:

  1. Urzędu Miasta Kościerzyna w Wydziale Rozwoju i Promocji
  2. Urzędu Gminy Kościerzyna w Wydziale Rozwoju Lokalnego
  3. Urzędu Gminy Nowa Karczma w Referacie Rozwoju Gospodarczego i UE

Załączniki:

  • Projekt dokumentu
  • Formularz zgłaszania uwag

Aktualności

Płukanie sieci wodociągowej

Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna zawiadamia, że w dniu 12.07.2024 r. od godz. 9.00 do godz. 13.00 w miejscowościach: Grzybowo, Sycowa Huta, Rotembark, Rybaki odbędzie się płukanie sieci wodociągowej.

Więcej