Aktualności

Przekazanie sprzętu i umundurowania strażackiego dla jednostek OSP Gminy Kościerzyna

W dniu 22 listopada 2022 roku przy parkingu Urzędu Gminy Kościerzyna trud strażaków został doceniony przez Wójta Gminy Kościerzyna Grzegorza Piechowskiego, który przekazał nowo pozyskany sprzęt i umundurowanie jednostkom OSP Gminy Kościerzyna.

Strażacy pełniący służbę w Gminie Kościerzyna otrzymali: węże tłoczne, ubrania koszarowe i specjalne, buty specjalne bojowe, buty strażackie gumowe, kominiarki strażackie, hełmy strażackie, latarki nahełmowe, latarki taktyczne, rękawice strażackie, sygnalizatory bezruchu, zestaw do tlenoterapii, węże hydrauliczne, rozdzielacz kulowy, prądownica wodna, detektor prądu przemiennego, drabina nasadkowa oraz torba PSP R1. Całość zakupów kosztowała 105.500 zł i została sfinansowania z budżetu Gminy Kościerzyna.

Tegoroczne zakupy były nakierowane na zapewnieniu wymogu spełnienia norm bezpieczeństwa naszych strażaków. Aby strażak mógł bezpiecznie brać udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej musi mieć przeprowadzone badania lekarskie, szkolenie BHP, kurs podstawowy oraz kursy specjalistyczne uwzględniające specyfikę działania oraz winien być wyposażony w stosowne umundurowanie i sprzęt posiadające niezbędne certyfikaty. To wszystko w myśl przepisów o samorządzie gminnym finansuje Urząd Gminy Kościerzyna.

W tym miejscu specjalne podziękowania dla Rady Gminy Kościerzyna zapewniającej odpowiednie środki w budżecie gminy, która zawsze wspiera działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy, jak i samych strażaków ochotników. Za organizację i realizację tych zadań bezpośrednio odpowiada Wójt, który jednocześnie jest Prezesem Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Aktualności

Konkurs plastyczny w Wielkim Klinczu „Mój wymarzony prezent pod choinkę”

W związku ze zbliżającym się świętami Bożego Narodzenia na przełomie miesięcy listopad – grudzień Biblioteka w Wielkim Klinczu zorganizowała konkurs plastyczny pod hasłem: „Mój wymarzony prezent pod choinkę”. Do konkursu mogli przystąpić uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. Celem konkursu było wprowadzenie uczniów  w atmosferę nadchodzących świąt Bożego Narodzenia oraz rozwijanie umiejętności plastycznych i aktywności twórczej.

Więcej

Korne. Tydzień Szczęścia w szkole

Od 27 listopada do 01 grudnia w Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Konem odbył się TYDZIEŃ SZCZĘŚCIA W SZKOLE, w ramach zapewniania dobrostanu (well-being) dla całej społeczności szkolnej. J

Więcej