Aktualności

Przekazanie sprzętu i umundurowania strażackiego dla jednostek OSP Gminy Kościerzyna

W dniu 22 listopada 2022 roku przy parkingu Urzędu Gminy Kościerzyna trud strażaków został doceniony przez Wójta Gminy Kościerzyna Grzegorza Piechowskiego, który przekazał nowo pozyskany sprzęt i umundurowanie jednostkom OSP Gminy Kościerzyna.

Strażacy pełniący służbę w Gminie Kościerzyna otrzymali: węże tłoczne, ubrania koszarowe i specjalne, buty specjalne bojowe, buty strażackie gumowe, kominiarki strażackie, hełmy strażackie, latarki nahełmowe, latarki taktyczne, rękawice strażackie, sygnalizatory bezruchu, zestaw do tlenoterapii, węże hydrauliczne, rozdzielacz kulowy, prądownica wodna, detektor prądu przemiennego, drabina nasadkowa oraz torba PSP R1. Całość zakupów kosztowała 105.500 zł i została sfinansowania z budżetu Gminy Kościerzyna.

Tegoroczne zakupy były nakierowane na zapewnieniu wymogu spełnienia norm bezpieczeństwa naszych strażaków. Aby strażak mógł bezpiecznie brać udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej musi mieć przeprowadzone badania lekarskie, szkolenie BHP, kurs podstawowy oraz kursy specjalistyczne uwzględniające specyfikę działania oraz winien być wyposażony w stosowne umundurowanie i sprzęt posiadające niezbędne certyfikaty. To wszystko w myśl przepisów o samorządzie gminnym finansuje Urząd Gminy Kościerzyna.

W tym miejscu specjalne podziękowania dla Rady Gminy Kościerzyna zapewniającej odpowiednie środki w budżecie gminy, która zawsze wspiera działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy, jak i samych strażaków ochotników. Za organizację i realizację tych zadań bezpośrednio odpowiada Wójt, który jednocześnie jest Prezesem Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Aktualności

Jubileusz 50 lat małżeństwa

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Przyznaje go Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 7 grudnia w imieniu Prezydenta RP Wójt Grzegorz Piechowski wręczył medale parom zamieszkującym Gminę Kościerzyna.

Więcej

Mikołajki w szkole w Niedamowie

6 grudnia cała społeczność szkoły w Niedamowie przyszła ubrana na czerwono. W radosnych nastrojach i z uśmiechem na twarzy uczniowie i nauczyciele przywitali dobrego ducha szkoły – Panią Sołtys Niedamowa. Każde grzeczne dziecko otrzymało słodki upominek od Pani Danuty Szczepańskiej. 

Więcej