Aktualności

Rada Seniorów rozpoczęła działalność

W listopadzie 2020 r. Rada Gminy Kościerzyna zdecydowała o powołaniu Rady Seniorów. Celem Rady Seniorów ma być podejmowanie działań w celu integracji środowiska osób starszych oraz wzmacniania udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej Gminy Kościerzyna.

Otwarty nabór kandydatów do Rady Seniorów został ogłoszony przez Wójta Grzegorza Piechowskiego w styczniu 2021 r. Prawo zgłaszania kandydatów do Rady Seniorów mieli sołtysi oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz środowiska osób starszych.

W wyznaczonym terminie zgłosiło się 19 osób chętnych do aktywnych działań na rzecz środowiska osób starszych. Wszystkim im Wójt Grzegorz Piechowski pogratulował aktywności i wręczył drobne upominki dziękując za zaangażowanie.

W związku z tym, że Rada Seniorów Gminy Kościerzyna może liczyć 15 członków, konieczne było wyłonienie takiego składu spośród osób zgłoszonych.

16 czerwca 2021 roku kandydaci wybrali do składu Rady Seniorów następujące osoby:

 • Elżbieta Brzezińska
 • Józef Brzeziński
 • Jan Czapiewski
 • Zdzisław Czoska
 • Zofia Dąbrowska
 • Wojciech Formela
 • Grzegorz Hetmański
 • Elżbieta Kozikowska
 • Irena Literska
 • Władysława Majkowska-Weis
 • Ewa Nowak
 • Krystyna Okrój
 • Eryka Rekowska
 • Urszula Wencka
 • Krystyna Wzgarda

Akty powołania członkom Rady Seniorów wręczył Zastępca Wójta Grzegorz Świtała.

Przewodniczącą Rady Seniorów Gminy Kościerzyna została wybrana Elżbieta Brzezińska, natomiast Zastępcą Przewodniczącej Ewa Nowak.

Rada Seniorów od razu przystąpiła do pracy przygotowując plan działań na najbliższe miesiące. Pierwszym ze spotkań będzie Biesiada Seniorów, której zorganizowanie planowane jest na okres letni.

Na zdjęciach: członkowie Rady Seniorów Gminy Kościerzyna

Aktualności