Aktualności

Radni-seniorzy planują 2022 rok

12 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Seniorów Gminy Kościerzyna. W spotkaniu uczestniczyło 12 radnych-seniorów oraz zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Bober i Wójt Grzegorz Piechowski.

Podczas spotkania rozmawiano o planach na 2022 rok. Rada Seniorów planuje zorganizować przynajmniej trzy wydarzenia otwarte dla wszystkich zainteresowanych: „powitanie lata – obyczaje nocy świętojańskiej”, „V Biesiadę Seniorów”, oraz „Dzień Ziemniaka – konkurs potraw”. Jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli, warto byłoby także przywrócić Spartakiadę Seniorów, która przez wiele lat odbywała się w Wielkim Klinczu i bezpośrednio przed pandemią miała już wymiar międzyregionalny, gdyż brali w niej udział seniorzy z partnerskiej Gminy Pniewy. Rada Seniorów chciałaby także nawiązać bliską współpracę z Radą Gminy Kościerzyna, m.in. poprzez uczestnictwo w sesjach i komisjach, zwłaszcza jeśli omawiane tematy dotyczą sytuacji osób w starszym wieku.

Podczas spotkania Dyrektor Zakładu Sportu, Kultury i Turystyki Grzegorz Daszkowski przedstawił możliwości organizacji imprez kulturalnych dla seniorów w 2022 roku. Wiele zależeć będzie od aktualnej sytuacji sanitarnej w Polsce. Z kolei Kierownik GOPS Sylwia Tomaszewska przekazała materiały informacyjne dotyczące problemów prawnych, które mogą dotyczyć osób starszych oraz omówiła zasady przyznawania dodatku osłonowego. Przewodnicząca Elżbieta Brzezińska przybliżyła działalność obywatelskiego Parlamentu Seniorów wskazując na postulaty dotyczące finansowania Rad Seniorów w Polsce.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Z okazji rozpoczynającego się roku 2022 Wójt i Przewodniczący Rady Gminy złożyli seniorom serdeczne życzenia i wręczyli drobne upominki w postaci kalendarza oraz książki „Przewodnik po Miejscach Pamięci w Gminie Kościerzyna” autorstwa Izoldy Wysieckiej.

Aktualności

Zarząd gminnego ZOSP spotkał się na zebraniu sprawozdawczym

18 stycznia w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna odbyło się zebranie sprawozdawcze Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kościerzynie. Było ono okazją do dokonania analizy rocznych działań strażackich stowarzyszeń, zebrania informacji oraz sporządzenia planu dalszej działalności.

Więcej

Własna firma w Sercu Kaszub

Masz pomysł na własną firmę? Spełniasz podstawowe kryteria uczestnictwa w projekcie, tzn. jesteś osobą fizyczną, która zamieszkuje na terenie jednej z gmin wiejskich Powiatu Kościerskiego i masz ukończone 30 lat, a do tego znajdujesz się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy? Złóż dokumenty rekrutacyjne do projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”, w ramach rozpoczętej w dniu 17.01.2022 r. procedury IV naboru rekrutacyjnego.

Więcej

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku

Od 2022 r. ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie 500+, co oznacza że od dnia 1 stycznia br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych został zobowiązany do obsługi dwóch świadczeń: świadczenia wychowawczego 500+ (500+), rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO)

Więcej

Jest umowa na przebudowę ul. Rzemieślniczej w Wielkim Klinczu

Po przeprowadzonej procedurze zmówienia publicznego wyłoniona została firma drogowa z powiatu kościerskiego, spełniająca kryteria oraz proponująca najniższą cenę na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Rzemieślniczej w Wielki Klinczu. Projekt zakłada budowę 1,65 km asfaltowej jezdni o szerokości 5 metrów oraz poboczy.

Więcej