Aktualności

Radni-seniorzy planują 2022 rok

12 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Seniorów Gminy Kościerzyna. W spotkaniu uczestniczyło 12 radnych-seniorów oraz zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Bober i Wójt Grzegorz Piechowski.

Podczas spotkania rozmawiano o planach na 2022 rok. Rada Seniorów planuje zorganizować przynajmniej trzy wydarzenia otwarte dla wszystkich zainteresowanych: „powitanie lata – obyczaje nocy świętojańskiej”, „V Biesiadę Seniorów”, oraz „Dzień Ziemniaka – konkurs potraw”. Jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli, warto byłoby także przywrócić Spartakiadę Seniorów, która przez wiele lat odbywała się w Wielkim Klinczu i bezpośrednio przed pandemią miała już wymiar międzyregionalny, gdyż brali w niej udział seniorzy z partnerskiej Gminy Pniewy. Rada Seniorów chciałaby także nawiązać bliską współpracę z Radą Gminy Kościerzyna, m.in. poprzez uczestnictwo w sesjach i komisjach, zwłaszcza jeśli omawiane tematy dotyczą sytuacji osób w starszym wieku.

Podczas spotkania Dyrektor Zakładu Sportu, Kultury i Turystyki Grzegorz Daszkowski przedstawił możliwości organizacji imprez kulturalnych dla seniorów w 2022 roku. Wiele zależeć będzie od aktualnej sytuacji sanitarnej w Polsce. Z kolei Kierownik GOPS Sylwia Tomaszewska przekazała materiały informacyjne dotyczące problemów prawnych, które mogą dotyczyć osób starszych oraz omówiła zasady przyznawania dodatku osłonowego. Przewodnicząca Elżbieta Brzezińska przybliżyła działalność obywatelskiego Parlamentu Seniorów wskazując na postulaty dotyczące finansowania Rad Seniorów w Polsce.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Z okazji rozpoczynającego się roku 2022 Wójt i Przewodniczący Rady Gminy złożyli seniorom serdeczne życzenia i wręczyli drobne upominki w postaci kalendarza oraz książki „Przewodnik po Miejscach Pamięci w Gminie Kościerzyna” autorstwa Izoldy Wysieckiej.

Aktualności

Ogłoszenie o naborze partnerów

Wójt Gminy Kościerzyna wraz z Burmistrzem Miasta Kościerzyna ogłaszają otwarty nabór partnerów do udziału w pracach nad tworzeniem i opiniowaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny (ZIT MOF).

Więcej

Aktywny rodzic

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje, iż w dniu 12 czerwca 2024 roku ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny Rodzic” została ogłoszona w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2024, poz. 858). W związku  z tym od 1 października 2024 roku rusza program, który ma na celu wspieranie rodziców w łączeniu aktywności zawodowej z wychowywaniem dzieci.

Więcej