Aktualności

Radni-seniorzy planują 2022 rok

12 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Seniorów Gminy Kościerzyna. W spotkaniu uczestniczyło 12 radnych-seniorów oraz zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Bober i Wójt Grzegorz Piechowski.

Podczas spotkania rozmawiano o planach na 2022 rok. Rada Seniorów planuje zorganizować przynajmniej trzy wydarzenia otwarte dla wszystkich zainteresowanych: „powitanie lata – obyczaje nocy świętojańskiej”, „V Biesiadę Seniorów”, oraz „Dzień Ziemniaka – konkurs potraw”. Jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli, warto byłoby także przywrócić Spartakiadę Seniorów, która przez wiele lat odbywała się w Wielkim Klinczu i bezpośrednio przed pandemią miała już wymiar międzyregionalny, gdyż brali w niej udział seniorzy z partnerskiej Gminy Pniewy. Rada Seniorów chciałaby także nawiązać bliską współpracę z Radą Gminy Kościerzyna, m.in. poprzez uczestnictwo w sesjach i komisjach, zwłaszcza jeśli omawiane tematy dotyczą sytuacji osób w starszym wieku.

Podczas spotkania Dyrektor Zakładu Sportu, Kultury i Turystyki Grzegorz Daszkowski przedstawił możliwości organizacji imprez kulturalnych dla seniorów w 2022 roku. Wiele zależeć będzie od aktualnej sytuacji sanitarnej w Polsce. Z kolei Kierownik GOPS Sylwia Tomaszewska przekazała materiały informacyjne dotyczące problemów prawnych, które mogą dotyczyć osób starszych oraz omówiła zasady przyznawania dodatku osłonowego. Przewodnicząca Elżbieta Brzezińska przybliżyła działalność obywatelskiego Parlamentu Seniorów wskazując na postulaty dotyczące finansowania Rad Seniorów w Polsce.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Z okazji rozpoczynającego się roku 2022 Wójt i Przewodniczący Rady Gminy złożyli seniorom serdeczne życzenia i wręczyli drobne upominki w postaci kalendarza oraz książki „Przewodnik po Miejscach Pamięci w Gminie Kościerzyna” autorstwa Izoldy Wysieckiej.

Aktualności

Zmiany w finansowaniu pomocy dla uchodźców z Ukrainy

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.), „każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Więcej