Aktualności

Spotkania z psychologiem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie zorganizował cykl spotkań z psychologiem Panią Katarzyną Olszewską z rodzicami dzieci uczęszczających do gminnych szkół.

Pierwsze spotkania odbyły się na przełomie marca i kwietnia br w Szkole Podstawowej im. Kontradmirała Xawerego Czernickiego w Wielkim Podlesiu.

Celem warsztatów było wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, zrozumienie, nazwanie własnych uczuć i emocji, poznanie sposobów na radzenie sobie ze złością i frustracją, a czasami bezsilnością.

Zaproszono rodziców do rozmów także na ,,trudne” tematy mogące dotyczyć ich dzieci takich jak np: stany lękowe, depresje, agresja słowna, trudności w nawiązywaniu relacji, brak autorytetów, nadużywanie technologii IT (Internetu, telefonu, komputera).

Kolejne spotkania w najbliższym czasie odbędą się w szkole, tym razem w Kaliskach Kościerskich, w dniach 21.05, 28.05, 4.06 i 11.06 br  od godz. 16.00 do 19.00.

Serdecznie zapraszamy  rodziców do udziału, który jest bezpłatny.

Zadanie jest realizowane w ramach działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027

Aktualności

Płukanie sieci wodociągowej

Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna zawiadamia, że w dniu 12.07.2024 r. od godz. 9.00 do godz. 13.00 w miejscowościach: Grzybowo, Sycowa Huta, Rotembark, Rybaki odbędzie się płukanie sieci wodociągowej.

Więcej