Aktualności

Susza 2023

Wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez SUSZĘ w 2023 roku, należy składać indywidualnie, tj. bez udziału Gminy, drogą elektroniczną poprzez specjalnie przygotowaną do tego celu PUBLICZNĄ APLIKACJĘ, którą Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2023 uruchomiło w dniu 21 lipca br. (logowanie możliwe m.in. przez profil zaufany, bankowość elektroniczną, e-dowód). Uwaga! Podpisywanie i wysyłanie wniosków poprzez aplikację będzie możliwe od 20 września.

Rolnik składający wniosek w aplikacji publicznej na stronie Ministerstwa, będzie mógł wygenerować kalkulację lub protokół strat, będący podstawą do otrzymania wsparcia.

Rada Ministrów wprowadziła nowe przepisy (Dz. U. z 2023 r, poz. 1350), które umożliwiają złożenie wniosku do komisji gminnej, ale zaznaczyć należy, że jest to procedura dodatkowa, a złożenie wniosku przez aplikację publiczną jest obligatoryjne i stanowi warunek otrzymania ewentualnej pomocy ze strony Państwa.

Jeżeli rolnik zdecyduje się na złożenie wniosku również do komisji gminnej (wnioski dostępne w Urzędzie Gminy Kościerzyna, w godzinach pracy urzędu oraz do pobrania poniżej), zobowiązany będzie zrobić to z takim wyprzedzeniem, aby komisja mogła oszacować straty w terenie, tj. uprawa w plonie głównym, którą rolnik zgłasza do oszacowania musi znajdować się na polu w dniu lustracji. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa i Wojewody szacunek dokonywany przez komisje gminne nie jest możliwy po sprzątnięciu rośliny w plonie głównym. Do wniosku należy dołączyć ksero wniosku o płatność obszarową złożonego do ARiMR za 2023 rok.

Wnioski do komisji gminnej należy składać do dnia 11 sierpnia 2023 r.

Wniosek złożony tylko do komisji gminnej, która z oględzin będzie mogła sporządzić raport (a nie protokół jak przed rokiem 2020), nie jest wystarczający na otrzymanie wsparcia, konieczne jest bowiem złożenie wniosku przez aplikację.

Producent rolny, w celu skutecznego zgłoszenia strat ma dwie możliwości:

1) Złożyć wniosek tylko poprzez aplikację publiczną (wniosek można złożyć po zbiorze plonu głównego; terminy określone na stronie Ministerstwa, pod niżej umieszczonym linkiem)

lub

2) Złożyć wniosek poprzez aplikację publiczną (wniosek można złożyć po zbiorze plonu głównego) oraz dodatkowo do komisji gminnej (uprawa w plonie głównym musi znajdować się w dniu oględzin na polu).

BARDZO WAŻNE

Każdy kto będzie ubiegał się o wypłatę odszkodowania musi złożyć wniosek przez aplikację „szacowanie suszy” do 15 października, bez tego szacowanie komisji z Gminy nie będzie ważne.

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,2209073/

Wniosek do komisji gminnej do pobrania

Aktualności

Płukanie sieci wodociągowej

Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna zawiadamia, że w dniu 12.07.2024 r. od godz. 9.00 do godz. 13.00 w miejscowościach: Grzybowo, Sycowa Huta, Rotembark, Rybaki odbędzie się płukanie sieci wodociągowej.

Więcej