Aktualności

Szkolenia dla przedsiębiorców

W ramach realizacji programu „Polska Strefa Inwestycji” Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., zarządzająca obszarem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Słupskim Inkubatorem Technologicznym, zaprasza przedsiębiorców do udziału w cyklu webinariów „Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna w drodze”.

Tematem przewodnim bedzie: „Inwestujesz tam, gdzie chcesz – kompleksowe wsparcie w rozwoju przedsiębiorców”. Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną spotkania odbędą się w sieci Internet.

Odwiedzimy „wirtualnie” wszystkie gminy z powiatów będących w zasięgu Słupskiej SSE.

W programie spotkań zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 • Polska Strefa Inwestycji
  Dla przedsiebiorców planujących nową inwestycję, bądź planujących rozbudować swoje zakłady, z sektora przemysłowego lub nowoczesnych usług biznesowych. Główną zachętą w ramach tego programu są ulgi w podatku dochodowym. Zachęty podatkowe dostępne są w całej Polsce, w każdej gminie, na terenach, na których można prowadzić działalność gospodarczą (również na działkach prywatnych). Podczas spotkań omówione zostaną kryteria jakie należy spełnić aby uzyskać ulgi w zasiegu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 • Wsparcie doradcze dla przedsiębiorców w zakresie specjalistycznych usług dla przemysłu
  Dla wszystkich firm, które chcą poznać nowe trendy technologiczne na usprawnienie i zoptymalizowanie procesów produkcyjnych. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną również specjalistyczne usługi doradcze oferowane przez Słupski Inkubator Technologiczny. Przedstawione zostanie praktyczne wykorzystanie usług pomiarów i skanowania 3D, inżynierii odwrotnej, prototypowania i druku 3D oraz pomiarów termowizyjnych z ziemi i powietrza. W głównej mierze usługi te mogą usprawnić kontrolę jakości w przemyśle i zoptymalizować procesy produkcyjne.

 • Inne instrumenty wsparcia do rozwoju biznesu
  Partnerzy merytoryczni przedstawią szeroki wachlarz usług i produktów, ukierunkowanych na wsparcie w rozwoju przedsiębiorców w różnych obszarach.

Każde spotkanie dedykowane jest zarówno dla przedsiębiorców lokalnych, jak i inwestorów zewnętrznych, poszukujących optymalnego miejsca do realizacji inwestycji oraz poszukujących możliwości wsparcia w rozwoju swojej działalności.

Poniżej harmonogram wszystkich spotkań wraz z linkiem do rejestracji:

Termin
GodzinaPowiat
WojewództwoZarejestruj się
24.03.20219:00drawskizachodniopomorskie Program i formularz rejestracyjny
24.03.202112:00kołobrzeskizachodniopomorskieProgram i formularz rejestracyjny
07.04.20219:00kościerskipomorskieProgram i formularz rejestracyjny
07.04.202112:00bytowskipomorskieProgram i formularz rejestracyjny
14.04.20219:00świdwińskizachodniopomorskieProgram i formularz rejestracyjny
14.04.202112:00białogardzkizachodniopomorskieProgram i formularz rejestracyjny
21.04.20219:00słupski i Miasto SłupskpomorskieProgram i formularz rejestracyjny
21.04.202112:00lęborskipomorskieProgram i formularz rejestracyjny
28.04.20219:00koszaliński i Miasto KoszalinzachodniopomorskieProgram i formularz rejestracyjny
28.04.202112:00sławieńskizachodniopomorskieProgram i formularz rejestracyjny
12.05.20219:00człuchowskipomorskieProgram i formularz rejestracyjny
12.05.202112:00złotowskiwielkopolskiewkrótce
19.05.20219:00szczecineckizachodniopomorskieProgram i formularz rejestracyjny
19.05.202112:00wałeckizachodniopomorskieProgram i formularz rejestracyjny

ORGANIZATOR:

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku powstała w 1994 roku. Od początku istnienia jej działania skierowane są na harmonijną współpracę z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz władzami lokalnymi w celu rozwoju społeczno-gospodarczego. Misją PARR jest inicjowanie, promowanie i wspieranie działań służących rozwojowi regionalnemu poprzez świadczenie najwyższej jakości usług. Agencja zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Słupskim Inkubatorem Technologicznym. PARR, jako regionalny punkt kontaktowy dla przedsiębiorców w ramach Polskiej Strefy Inwestycji jest uprawniona do wydawania decyzji o wsparciu w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki. Zasięg SSSE w ramach PSI obejmuje 16 powiatów, zlokalizowanych na terenie trzech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego.

KONTAKT:

Tel. 59 840 11 73, e-mail: promocja@parr.slupsk.pl


PARTONAT: Jednostki Samorządu Terytorialnego z obszaru będącego we właściwości Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.


PARTNERZY MERYTORYCZNI:

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest spółką akcyjną ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa wspierającą przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji. W ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), ARP współpracuje z kluczowymi polskimi instytucjami wspierającymi przedsiębiorców oraz dostarcza pakiety rozwiązań w odpowiedzi na bieżące potrzeby i wyzwania biznesowe. ARP S.A. otwierając się na sektor MŚP, uruchomiła Centra Obsługi Przedsiębiorców (COP) w miastach na terenie całej Polski, dla województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i części powiatów województwa warmińsko-mazurskiego w Gdyni. Głównym zadaniem Centrów Obsługi Przedsiębiorców jest wsparcie w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. www.arp.pl
 • Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. Pracownicy banku mają wysokie kompetencje w realizacji projektów służących rozwojowi kraju. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś działają już w Brukseli, Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Odgrywa znaczącą rolę w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest kluczowym dokumentem w polityce gospodarczej Polski. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów. www.bgk.pl
 • Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest instytucją otoczenia biznesu działającą na rzecz harmonijnego rozwoju Pomorza poprzez wspieranie pomorskiej przedsiębiorczości i lokalnych samorządów, a także inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych o znaczeniu regionalnym. ARP S.A. obsługuje Fundusze Europejskie dla pomorskich firm, realizuje projekty skierowane głównie do małych i średnich przedsiębiorstw (m.in. dotyczące eksportu, specjalistycznego doradztwa czy zrównoważonej turystyki), dba o promocję gospodarczą regionu, w tym pozyskiwanie i obsługa inwestorów zagranicznych, zarządza Funduszem Kapitałowym inwestującym w innowacyjne pomysły biznesowe. Świadczy również usługi doradcze i szkoleniowe.
  Agencja jest koordynatorem inicjatywy Invest in Pomerania oraz partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Invest in Pomerania jest regionalną inicjatywą non-profit, która pomaga inwestorom zagranicznym realizować projekty inwestycyjne na Pomorzu. W regionie pełni funkcję „jednego okienka”, udzielając wsparcia na każdym etapie procesu inwestycyjnego. 
  ARP jest partnerem wiodącym strategicznego projektu Pomorski Broker Eksportowy. Realizuje również strategiczny projekt SPEKTRUM – pomorski system świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP.  www.arp.gda.pl
 • Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego (CIG, one stop shop), które jest regionalnym partnerem Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji, oferuje profesjonalną i bezpłatną pomoc na każdym etapie procesu inwestycyjnego, a także wspiera przy planowaniu działań eksportowych. Pomaga załatwić wszystkie sprawy w jednym miejscu. Dostarcza odpowiedzi na pytania dotyczące terenów inwestycyjnych, kooperantów, ulg, środków unijnych. Organizuje wizyty studyjne i spotkania z kluczowymi partnerami biznesowymi w regionie. Służy wsparciem na każdym etapie inwestycji oraz po jej zakończeniu. www.cig.wzp.pl

Aktualności

Casting! Masz szansę zagrać w filmie

Julia Kowalski (która wyreżyserowała w 2015 roku film prezentowany na festiwalu w Cannes „Znam kogoś, kto cię szuka”) realizuje kolejny film, do którego zdjęcia odbędą się w dniach 3-13 stycznia 2023 r. na Kaszubach (Kościerzyna, Wdzydze i Wielki Klincz). Twórcy filmu poszukują odtwórców ról drugoplanowych.

Więcej

Stypendia Edukacyjne Gminy Kościerzyna dla uczniów i studentów

30 listopada 2022 r. na sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Edukacyjnych Gminy Kościerzyna. Stypendia otrzymały osoby, które mogą pochwalić się nie tylko wysoką średnią ocen i udziałem w olimpiadach i konkursach, ale również osiągnięciami w działalności społecznej.

Więcej

Brak wypłat dodatku węglowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje, iż nie realizuje wypłat dodatku węglowego dla osób uprawnionych ze względu na brak środków finansowych przekazywanych z budżetu Państwa.

Więcej