Aktualności

Szkolenia dla przedsiębiorców

W ramach realizacji programu „Polska Strefa Inwestycji” Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., zarządzająca obszarem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Słupskim Inkubatorem Technologicznym, zaprasza przedsiębiorców do udziału w cyklu webinariów „Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna w drodze”.

Tematem przewodnim bedzie: „Inwestujesz tam, gdzie chcesz – kompleksowe wsparcie w rozwoju przedsiębiorców”. Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną spotkania odbędą się w sieci Internet.

Odwiedzimy „wirtualnie” wszystkie gminy z powiatów będących w zasięgu Słupskiej SSE.

W programie spotkań zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 • Polska Strefa Inwestycji
  Dla przedsiebiorców planujących nową inwestycję, bądź planujących rozbudować swoje zakłady, z sektora przemysłowego lub nowoczesnych usług biznesowych. Główną zachętą w ramach tego programu są ulgi w podatku dochodowym. Zachęty podatkowe dostępne są w całej Polsce, w każdej gminie, na terenach, na których można prowadzić działalność gospodarczą (również na działkach prywatnych). Podczas spotkań omówione zostaną kryteria jakie należy spełnić aby uzyskać ulgi w zasiegu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 • Wsparcie doradcze dla przedsiębiorców w zakresie specjalistycznych usług dla przemysłu
  Dla wszystkich firm, które chcą poznać nowe trendy technologiczne na usprawnienie i zoptymalizowanie procesów produkcyjnych. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną również specjalistyczne usługi doradcze oferowane przez Słupski Inkubator Technologiczny. Przedstawione zostanie praktyczne wykorzystanie usług pomiarów i skanowania 3D, inżynierii odwrotnej, prototypowania i druku 3D oraz pomiarów termowizyjnych z ziemi i powietrza. W głównej mierze usługi te mogą usprawnić kontrolę jakości w przemyśle i zoptymalizować procesy produkcyjne.

 • Inne instrumenty wsparcia do rozwoju biznesu
  Partnerzy merytoryczni przedstawią szeroki wachlarz usług i produktów, ukierunkowanych na wsparcie w rozwoju przedsiębiorców w różnych obszarach.

Każde spotkanie dedykowane jest zarówno dla przedsiębiorców lokalnych, jak i inwestorów zewnętrznych, poszukujących optymalnego miejsca do realizacji inwestycji oraz poszukujących możliwości wsparcia w rozwoju swojej działalności.

Poniżej harmonogram wszystkich spotkań wraz z linkiem do rejestracji:

Termin
GodzinaPowiat
WojewództwoZarejestruj się
24.03.20219:00drawskizachodniopomorskie Program i formularz rejestracyjny
24.03.202112:00kołobrzeskizachodniopomorskieProgram i formularz rejestracyjny
07.04.20219:00kościerskipomorskieProgram i formularz rejestracyjny
07.04.202112:00bytowskipomorskieProgram i formularz rejestracyjny
14.04.20219:00świdwińskizachodniopomorskieProgram i formularz rejestracyjny
14.04.202112:00białogardzkizachodniopomorskieProgram i formularz rejestracyjny
21.04.20219:00słupski i Miasto SłupskpomorskieProgram i formularz rejestracyjny
21.04.202112:00lęborskipomorskieProgram i formularz rejestracyjny
28.04.20219:00koszaliński i Miasto KoszalinzachodniopomorskieProgram i formularz rejestracyjny
28.04.202112:00sławieńskizachodniopomorskieProgram i formularz rejestracyjny
12.05.20219:00człuchowskipomorskieProgram i formularz rejestracyjny
12.05.202112:00złotowskiwielkopolskiewkrótce
19.05.20219:00szczecineckizachodniopomorskieProgram i formularz rejestracyjny
19.05.202112:00wałeckizachodniopomorskieProgram i formularz rejestracyjny

ORGANIZATOR:

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku powstała w 1994 roku. Od początku istnienia jej działania skierowane są na harmonijną współpracę z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz władzami lokalnymi w celu rozwoju społeczno-gospodarczego. Misją PARR jest inicjowanie, promowanie i wspieranie działań służących rozwojowi regionalnemu poprzez świadczenie najwyższej jakości usług. Agencja zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Słupskim Inkubatorem Technologicznym. PARR, jako regionalny punkt kontaktowy dla przedsiębiorców w ramach Polskiej Strefy Inwestycji jest uprawniona do wydawania decyzji o wsparciu w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki. Zasięg SSSE w ramach PSI obejmuje 16 powiatów, zlokalizowanych na terenie trzech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego.

KONTAKT:

Tel. 59 840 11 73, e-mail: promocja@parr.slupsk.pl


PARTONAT: Jednostki Samorządu Terytorialnego z obszaru będącego we właściwości Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.


PARTNERZY MERYTORYCZNI:

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest spółką akcyjną ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa wspierającą przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji. W ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), ARP współpracuje z kluczowymi polskimi instytucjami wspierającymi przedsiębiorców oraz dostarcza pakiety rozwiązań w odpowiedzi na bieżące potrzeby i wyzwania biznesowe. ARP S.A. otwierając się na sektor MŚP, uruchomiła Centra Obsługi Przedsiębiorców (COP) w miastach na terenie całej Polski, dla województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i części powiatów województwa warmińsko-mazurskiego w Gdyni. Głównym zadaniem Centrów Obsługi Przedsiębiorców jest wsparcie w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. www.arp.pl
 • Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. Pracownicy banku mają wysokie kompetencje w realizacji projektów służących rozwojowi kraju. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś działają już w Brukseli, Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Odgrywa znaczącą rolę w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest kluczowym dokumentem w polityce gospodarczej Polski. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów. www.bgk.pl
 • Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest instytucją otoczenia biznesu działającą na rzecz harmonijnego rozwoju Pomorza poprzez wspieranie pomorskiej przedsiębiorczości i lokalnych samorządów, a także inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych o znaczeniu regionalnym. ARP S.A. obsługuje Fundusze Europejskie dla pomorskich firm, realizuje projekty skierowane głównie do małych i średnich przedsiębiorstw (m.in. dotyczące eksportu, specjalistycznego doradztwa czy zrównoważonej turystyki), dba o promocję gospodarczą regionu, w tym pozyskiwanie i obsługa inwestorów zagranicznych, zarządza Funduszem Kapitałowym inwestującym w innowacyjne pomysły biznesowe. Świadczy również usługi doradcze i szkoleniowe.
  Agencja jest koordynatorem inicjatywy Invest in Pomerania oraz partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Invest in Pomerania jest regionalną inicjatywą non-profit, która pomaga inwestorom zagranicznym realizować projekty inwestycyjne na Pomorzu. W regionie pełni funkcję „jednego okienka”, udzielając wsparcia na każdym etapie procesu inwestycyjnego. 
  ARP jest partnerem wiodącym strategicznego projektu Pomorski Broker Eksportowy. Realizuje również strategiczny projekt SPEKTRUM – pomorski system świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP.  www.arp.gda.pl
 • Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego (CIG, one stop shop), które jest regionalnym partnerem Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji, oferuje profesjonalną i bezpłatną pomoc na każdym etapie procesu inwestycyjnego, a także wspiera przy planowaniu działań eksportowych. Pomaga załatwić wszystkie sprawy w jednym miejscu. Dostarcza odpowiedzi na pytania dotyczące terenów inwestycyjnych, kooperantów, ulg, środków unijnych. Organizuje wizyty studyjne i spotkania z kluczowymi partnerami biznesowymi w regionie. Służy wsparciem na każdym etapie inwestycji oraz po jej zakończeniu. www.cig.wzp.pl

Aktualności

Święto piosenki obcojęzycznej w Wielkim Klinczu

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią i wojną w Ukrainie udało się!!! 27.03.2023 r. odbył się już po raz dwunasty Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej, na którym stawiło się sześć szkół z Powiatu Kościerskiego. Poziom uczestników był zdumiewający!

Więcej

Budynek C Urzędu Gminy stanie się łatwiej dostępny

Przedsiębiorstwo Budowlane „NORDECO” Sp. z o.o. z Kościerzyny podejmie przebudowy wejścia do budynku C Urzędu Gminy Kościerzyna. Celem jest dostosowanie tego miejsca do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prace mają zakończyć się do końca maja.

Więcej

Zwycięstwo młodych koszykarzy z Nowego Klincza

W dniu 22 marca uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Klinczu brali udział w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w koszykówce dziewcząt i chłopców. Zawody rozgrywane były w Starej Kiszewie. Z turnieju po ciężkich meczach wywieźliśmy dwa pierwsze miejsca.

Więcej