Aktualności

Weź udział w konkursie fotograficznym i wygraj cenne nagrody!

Zakład Sportu, Kultury i Turystyki ogłasza konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży „Ferie w gminie Kościerzyna”. Pokaż ciekawe miejsce, które warto odwiedzić i wygraj!

Organizator

Zakład Sportu, Kultury i Turystyki gminy Kościerzyna

Cel konkursu

 1. Zagospodarowanie czasu wolnego w czasie ferii zimowych.
 2. Podkreślanie atutów regionu – gminy Kościerzyna.
 3. Zachęta do lepszego poznania gminy.
 4. Propagowanie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży twórczej postawy, rozwijanie wrażliwości artystycznej.
 5. Rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania.
 6. Promocja gminy Kościerzyna. 

Dla kogo

 1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Kościerzyna w wieku 10-15 lat.
 2. W konkursie może brać udział każdy, który zajmuje się fotografią amatorsko.
 3. Wymagane jest dołączenie do pracy konkursowej pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka na jego udział w konkursie, zawartej w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.

Zasady

W ramach konkursu uczestnicy wykonują fotografie (maksymalnie 3) ciekawego miejsca w gminie Kościerzyna. Do zdjęć należy dołączyć krótki tekst (nie dłuższy niż 10 zdań) opisujący, gdzie wykonane zostały fotografie i dlaczego warto odwiedzić to miejsce w czasie ferii.

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest złożenie odpowiedniego formularza zgłoszenia konkursowego oraz maksymalnie 3 zdjęć.

Zgłoszenia

Zgłoszenie oraz zdjęcia należy przesłać na adres m.bajonczak@koscierzyna.pl do dnia 29 stycznia 2023 roku. Wiadomość zatytułowana „Konkurs fotograficzny 2023” musi zawierać:

 1. skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z zawartymi w nim oświadczeniami;
 2. maksymalnie 3 fotografie – pliki w formacie JPG, rozdzielczość nie mniejsza niż 300 DPI, w formacie nie mniejszym niż 3000 px na dłuższym boku bez jakichkolwiek oznaczeń, symboli itp. Plik ze zgłaszaną fotografią należy nazwać wg wzoru: imię_nazwisko_tytuł;

Do Konkursu można zgłaszać fotografie własne odpowiadające tematycznie konkursowi ,,Ferie w gminie Kościerzyna” wykonane jedynie na terenie gminy Kościerzyna.

Rozstrzygnięcie konkursu

Oceny fotografii dokona Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, powołana przez dyrektora Zakładu Sportu Gminy Kościerzyna.

Nagrody

Zwycięscy otrzymają nagrody w postaci kart prezentowych o wartości:

 1. za zajęcie I miejsca – 400 zł,
 2. za zajęcie II miejsca – 300 zł,
 3. za zajęcie III miejsca – 200 zł.

Organizator zastrzega, że jedna osoba może otrzymać tylko jedną nagrodę.

Aktualności

Kolonie dla dzieci rolników

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras organizuje kolonie dla dzieci rolników dofinansowanych przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Koszt kolonii wynosi 1800zł., z tego dofinansowanie FSUSR wynosi 1200 zł. Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 600 zł. do dopłaty przez rodzica.

Więcej

Telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Kościerzynie informuje, iż w Komendzie Głównej Policji funkcjonuje „Policyjny telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej” o numerze abonenckim 800 120 226. Telefon Zaufania funkcjonuje w dni robocze w godzinach 09.30 – 15.30.

Więcej

Dziewczyny z Ceramika zapraszają na swój mecz

Po niedzielnej wygranej w Malborku z Pomezanią 4:5, nasze dziewczyny zostały samodzielnymi liderkami tabeli. Prowadzą w swojej grupie ligowej Młodzików D2 Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. W najbliższy piątek o godzinie 17.00 na stadionie w Łubianie rozegrają swój ostatni mecz ligowy w rundzie wiosennej. Nasze dziewczyny podejmą chłopaków z Brdy Rytel.

Więcej