Aktualności

Weź udział w konkursie fotograficznym i wygraj cenne nagrody!

Zakład Sportu, Kultury i Turystyki ogłasza konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży „Ferie w gminie Kościerzyna”. Pokaż ciekawe miejsce, które warto odwiedzić i wygraj!

Organizator

Zakład Sportu, Kultury i Turystyki gminy Kościerzyna

Cel konkursu

 1. Zagospodarowanie czasu wolnego w czasie ferii zimowych.
 2. Podkreślanie atutów regionu – gminy Kościerzyna.
 3. Zachęta do lepszego poznania gminy.
 4. Propagowanie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży twórczej postawy, rozwijanie wrażliwości artystycznej.
 5. Rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania.
 6. Promocja gminy Kościerzyna. 

Dla kogo

 1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Kościerzyna w wieku 10-15 lat.
 2. W konkursie może brać udział każdy, który zajmuje się fotografią amatorsko.
 3. Wymagane jest dołączenie do pracy konkursowej pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka na jego udział w konkursie, zawartej w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.

Zasady

W ramach konkursu uczestnicy wykonują fotografie (maksymalnie 3) ciekawego miejsca w gminie Kościerzyna. Do zdjęć należy dołączyć krótki tekst (nie dłuższy niż 10 zdań) opisujący, gdzie wykonane zostały fotografie i dlaczego warto odwiedzić to miejsce w czasie ferii.

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest złożenie odpowiedniego formularza zgłoszenia konkursowego oraz maksymalnie 3 zdjęć.

Zgłoszenia

Zgłoszenie oraz zdjęcia należy przesłać na adres m.bajonczak@koscierzyna.pl do dnia 29 stycznia 2023 roku. Wiadomość zatytułowana „Konkurs fotograficzny 2023” musi zawierać:

 1. skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z zawartymi w nim oświadczeniami;
 2. maksymalnie 3 fotografie – pliki w formacie JPG, rozdzielczość nie mniejsza niż 300 DPI, w formacie nie mniejszym niż 3000 px na dłuższym boku bez jakichkolwiek oznaczeń, symboli itp. Plik ze zgłaszaną fotografią należy nazwać wg wzoru: imię_nazwisko_tytuł;

Do Konkursu można zgłaszać fotografie własne odpowiadające tematycznie konkursowi ,,Ferie w gminie Kościerzyna” wykonane jedynie na terenie gminy Kościerzyna.

Rozstrzygnięcie konkursu

Oceny fotografii dokona Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, powołana przez dyrektora Zakładu Sportu Gminy Kościerzyna.

Nagrody

Zwycięscy otrzymają nagrody w postaci kart prezentowych o wartości:

 1. za zajęcie I miejsca – 400 zł,
 2. za zajęcie II miejsca – 300 zł,
 3. za zajęcie III miejsca – 200 zł.

Organizator zastrzega, że jedna osoba może otrzymać tylko jedną nagrodę.

Aktualności

Spotkanie z wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej

Wójt gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski oraz wicewójt Grzegorz Świtała uczestniczyli w zorganizowanym w Starostwie Powiatowym spotkaniu z wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej – Marcinem Horałą. Wizyta w powiecie kościerskim miała na celu podsumowanie inwestycji realizowanych dzięki współpracy między samorządami, przy wsparciu z programów rządowych.

Więcej

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej