Aktualności

Wkrótce ruszy program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy

Gmina Kościerzyna zdobyła 252 000 zł na profilaktykę wczesnego wykrywania osteoporozy. Dzięki dotacji od Ministerstwa Zdrowia do 2025 roku realizowany będzie program polityki zdrowotnej zaprojektowany do walki z chorobą zwaną cichym złodziejem kości.

Osteoporoza to układowa choroba szkieletu, charakteryzująca się zwiększonym ryzykiem złamań kości. W Polsce w 2018 r. na osteoporozę chorowało 2,1 mln osób, z czego 1,7 mln stanowiły kobiety. Jako spowodowane osteoporozą zaklasyfikowano w 2018 r. 120 tys. złamań. Celem konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia jest objęcie interwencjami w zakresie profilaktyki osteoporozy przede wszystkim jak największej liczby osób z gmin o niewielkiej liczbie mieszkańców i znajdujących się na obszarach wiejskich.

Nasza gmina znalazła się na liście rankingowej zaakceptowanych wniosków, co oznacza, że w ciągu dwóch miesięcy przyjmiemy do realizacji program polityki zdrowotnej mający na celu edukację w zakresie osteoporozy oraz jej wczesnego wykrywania. W planach są między innymi: badania ryzyka zachorowania na osteoporozę, pomiary gęstości kości oraz konsultacje lekarskie, a także szkolenia i działania informacyjno-edukacyjne.

O szczegółach będziemy informowali na bieżąco po wyłonieniu realizatora programu.

Aktualności

Siła kobiecości

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie przygotował i zrealizował projekt socjalny pt. „Siła kobiecości”.  Autorami projektu byli pracownicy socjalni: Joanna Czapla, Aleksandra Gierłachowska i Joanna Turzyńska. Projekt obejmował zorganizowanie dwóch spotkań dla kobiet z terenu Naszej Gminy.

Więcej

Informacja GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U 2024 poz.854 ), w której został wykreślony art.13 na podstawie, którego przyznawane było świadczenie pieniężne dla osób, rodzin, które przyjęły do swoich domów obywateli Ukrainy.

Więcej