Wybory Sołtysa Sołectwa Kościerzyna-Wybudowanie

W związku ze złożoną rezygnacją z funkcji Sołtysa Sołectwa Kościerzyna-Wybudowanie Wójt Gminy Kościerzyna zarządził wybory Sołtysa Sołectwa Kościerzyna-Wybudowanie. Datę wyborów Sołtysa wyznaczono na dzień 28 stycznia 2024 r. Wybory zostaną przeprowadzone w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna w godzinach od 9.00 do 15.00.

Szczegółowe informacje opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej: https://koscierzyna.bip.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-soltysa-koscierzyny-wybudowania.html