Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Wykazanie do dzierżawy

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) wykazuje do dzierżawy nieruchomości:

– część działki ozn. nr 220/4 i część działki nr 220/5 o łącznej pow. 1000 m2 położonych w obrębie Kłobuczyno, zapisanych w KW GD1E/00022265/6, stanowiących własność Gminy Kościerzyna z przeznaczeniem na dojazd i składowanie drewna, okres trwania dzierżawy 3 lata, wysokość czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym 145,00 zł. plus VAT, od 2025 roku czynsz powiększony o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za  rok  poprzedni,

– działkę ozn. nr 172 o pow. 0,35 ha położoną w obrębie Nowa Wieś Kościerska, zapisaną w KW GD1E/00022251/5, stanowiącą własność Gminy Kościerzyna z przeznaczeniem na cele rolne rolnicze, okres trwania dzierżawy 3 lata, wysokość czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym 350,00 zł, od 2025 roku czynsz powiększony o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za  rok  poprzedni,

– Nowy Klincz, powierzchnia dachowa 1 m2  budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Klinczu, działka ozn. Nr 492, KW GD1E/00007158/2, okres trwania dzierżawy 3 lata, wysokość czynszu dzierżawnego w stosunku miesięcznym 148,00 zł plus VAT, od 2025 roku czynsz powiększony o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za  rok  poprzedni,

– działkę ozn. nr 158 o pow. 0,42 ha położoną w obrębie Kościerzyna Wybudowanie, zapisaną w KW GD1E/00030495/6, stanowiącą własność Gminy Kościerzyna z przeznaczeniem na cele rolne rolnicze, okres trwania dzierżawy 3 lata, wysokość czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym 600,00 zł, od 2025 roku czynsz powiększony o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za  rok  poprzedni,

– działkę ozn. nr 243/16 część o pow. 100 m2 położoną w obrębie Wieki Klincz, zapisaną w KW GD1E/00037811/7, stanowiącą własność Gminy Kościerzyna z przeznaczeniem na cele rolne rolnicze, okres trwania dzierżawy 3 lata, wysokość czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym 16,00 zł, od 2025 roku czynsz powiększony o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za  rok  poprzedni,

– działkę ozn. nr 338/38 część o pow. 400 m2  położoną w obrębie Dobrogoszcz, zapisaną w KW GD1E/00052476/7, stanowiącą własność Gminy Kościerzyna z przeznaczeniem na cel rekreacyjno-wypoczynkowy, okres trwania dzierżawy 5 lat, wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym 550,00 zł plus VAT, od 2025 roku czynsz powiększony o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za  rok  poprzedni, oddanie w dzierżawę nastąpi w drodze przetargu, który zostanie ogłoszony oddzielnym obwieszczeniem.

Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy.

Wójt Gminy Kościerzyna
Grzegorz Piechowski

Aktualności

Bezpłatna nauka pływania – zapraszamy do Dobrogoszcza

Chcesz nauczyć się pływać? Chcesz udoskonalić technikę pływacką? Serdecznie zapraszamy na darmowe zajęcia! Ratownicy z kościerskiego WOPR czekają na wszystkich chętnych w dniach 29 lipca – 2 sierpnia na kąpielisku gminnym nad Jeziorem Dobrogoszcz, w godzinach od 10.00 do 12.00.

Więcej