Aktualności

Wymiana samochodów gminnych

Koniec roku 2020 to początek wymiany samochodów użytkowanych w Gminie Kościerzyna. Swojego następcy doczekał się samochód Straży Gminnej, którego koszty naprawy powodowały niemałe obciążenie budżetu, miał też spory przebieg i zużycie.

Nowy samochód to wyłoniony w ramach przetargu Opel Combo wyposażony we wszelkie udogodnienia potrzebne dla Straży Gminnej. Cena nowego samochodu to 116.112 zł, a oferowana gwarancja mechaniczna to 60 miesięcy.

Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna powiększył swój tabor samochodowy o samochód ciężarowy marki MAN. Samochód wyposażony jest w trójstronną wywrotkę o ładowności 8 ton. Jest dwuosiowy z napędem na cztery koła o mocy silnika 310 KM. Przystosowany jest do zainstalowania pługa i piaskarki. Jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Koszt zakupu to 184.500 zł.

Również dla przewozu osób, głównie dzieci do szkół i ośrodków dla niepełnosprawnych zostaną zakupione dwa busy.

Pierwszy powinien być dostarczony do końca lutego 2021 roku, dostosowany do przewozu 8 osób, w tym osoby na wózku inwalidzkim. Samochód ten będzie wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych do Ośrodka Specjalnego, domów dziennej opieki. Przetarg w tym zakresie wygrał Ford za kwotę 155.000 zł. Nadmienić należy, że na zakup tego samochodu Gmina Kościerzyna pozyskała blisko 90.000 zł dotacji ze środków PFRON.

Drugi autobus, na którego zakup obecnie ogłoszony został przetarg, ma służyć przewozowi do 20 osób, w tym osoby na wózku inwalidzkim. Zastąpić ma wysłużonego Mercedesa Sprintera, którym dowożone są dzieci do szkoły w Skorzewie (między innymi z Ludwikowa i Częstkowa) oraz obecnie do szkoły w Wielkim Podlesiu. Autobus wykorzystywany jest również do przewozu niepełnosprawnych uczniów do szkół ponadpodstawowych, na baseny czy zawody sportowe. Na ten pojazd pozyskano dotację ze środków PFRON w kwocie 140.000 zł. Termin dostarczenia pojazdu przewidziany w przetargu to koniec pierwszego półrocza 2021 roku.

Aktualności

Zarząd gminnego ZOSP spotkał się na zebraniu sprawozdawczym

18 stycznia w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna odbyło się zebranie sprawozdawcze Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kościerzynie. Było ono okazją do dokonania analizy rocznych działań strażackich stowarzyszeń, zebrania informacji oraz sporządzenia planu dalszej działalności.

Więcej

Własna firma w Sercu Kaszub

Masz pomysł na własną firmę? Spełniasz podstawowe kryteria uczestnictwa w projekcie, tzn. jesteś osobą fizyczną, która zamieszkuje na terenie jednej z gmin wiejskich Powiatu Kościerskiego i masz ukończone 30 lat, a do tego znajdujesz się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy? Złóż dokumenty rekrutacyjne do projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”, w ramach rozpoczętej w dniu 17.01.2022 r. procedury IV naboru rekrutacyjnego.

Więcej

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku

Od 2022 r. ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie 500+, co oznacza że od dnia 1 stycznia br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych został zobowiązany do obsługi dwóch świadczeń: świadczenia wychowawczego 500+ (500+), rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO)

Więcej

Jest umowa na przebudowę ul. Rzemieślniczej w Wielkim Klinczu

Po przeprowadzonej procedurze zmówienia publicznego wyłoniona została firma drogowa z powiatu kościerskiego, spełniająca kryteria oraz proponująca najniższą cenę na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Rzemieślniczej w Wielki Klinczu. Projekt zakłada budowę 1,65 km asfaltowej jezdni o szerokości 5 metrów oraz poboczy.

Więcej