Aktualności

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym

W roku Józefa Wybickiego, w 200. rocznicę jego śmierci i w 95. rocznicę ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego hymnem narodowym, zapraszamy do udziału w 49. Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego (OMTTK PTTK). Bazą tegorocznej imprezy jest I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie. Eliminacje odbędą się w dniach 21-22 maja 2022 r. Zapisy trwają do 6 maja.

W województwie pomorskim odbędzie się 49. Edycja Finału Wojewódzkiego OMTTK, gdyż w 2021 r., w roku pandemii, w odróżnieniu od Finału Ogólnopolskiego, Turniej w województwie pomorskim został zorganizowany.

W Turnieju biorą udział trzyosobowe zespoły, będące reprezentacjami szkół, domów kultury, hufców harcerskich, oddziałów PTTK i innych podmiotów działających wśród młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych: szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Z racji formuły Turnieju najbardziej promowane jest województwo, w którym odbywa się Finał Centralny. W tym roku uczestnicy wszystkich eliminacji OMTTK PTTK w sposób szczególny pogłębią wiedzę na temat województwa dolnośląskiego, wszystkich jego turystycznych atrakcji oraz krajoznawczych i przyrodniczych walorów.

Finał Wojewódzki odbędzie się w dniach 21-22 maja 2022 roku. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie. Mistrz Województwa w swojej kategorii wiekowej uzyskuje awans na Finał Centralny, który odbędzie się w Świdnicy (województwo dolnośląskie) w dniach 16-19 czerwca 2022. Wszystkie drużyny w celu integracji młodzieżowego środowiska turystycznego spędzą nocleg w bazie turnieju w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie, ul. Ignacego Krasickiego 2.

Informacje na temat turnieju, regulamin, katy zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej PTTK Oddziału Regionalnego w Gdańsku: TUTAJ. lub na FB: OMTTKpomorskie. Pytania dotyczące turnieju można przesyłać na adres poczty elektronicznej: omttk@liceum.org.pl.

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Więcej