Aktualności

Zwracajmy uwagę na potrzebujących pomocy!

GOPS w Kościerzynie zwraca się z prośbą o szczególną uważność i troskę w czasie mrozów nakierowaną na osoby samotne, starsze i schorowane oraz osoby bezdomne, które mieszkają na terenie Naszej Gminy.

Informacyjnie jedynie wskazujemy, iż wszystkie osoby, które mamy rozpoznane jako bezdomne, odmawiają skierowania ich do schronisk, z którymi współpracujemy. Bywają również sytuacje, w których osoby już tam umieszczone opuszczają miejsca, w których Gmina pokrywa ich koszty bezpiecznego pobytu. I na to wpływu nie mamy.

Pracujemy w dni robocze, w określonych godzinach, interweniujemy tam gdzie możemy, jednakże w wolne godziny i dni od pracy liczymy na Wielkie Serca Naszych Mieszkańców.

 Apelujemy  o dobroć, podzielenie się nawet najskromniejszym ciepłym posiłkiem, przekazaniem niepotrzebnej już ciepłej odzieży lub obuwia tym osobom. Czasami tak niewiele może uratować czyjeś życie.

Okażmy zwykłą ludzką solidarność, pamiętając o tym, że samotna osoba bez względu na jej przeszłość i dokonywane wybory to wciąż Człowiek.

Aktualności

Wójt otrzymał wotum zaufania i absolutorium

7 czerwca odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Kościerzyna, podczas której radni pozytywnie ocenili działalność wójta w 2022 roku, udzielając Grzegorzowi Piechowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Więcej

Rotembark ma nowego sołtysa

Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Funkcję tę objęła Pani Ludwika Szwichtenberg.

Więcej

Pożyczka inwestycyjna dla mikro i małych przedsiębiorstw

Informujemy przedsiębiorców o możliwości uzyskania pożyczki na inwestycje realizowane na terenie województwa pomorskiego, które będą związane z: poprawą potencjału konkurencyjnego; poprawą zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi; zwiększeniem produktywności; koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów bezpośrednich.

Więcej