W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kościerzyna został zamieszczony projekt Protokołu z rozprawy administracyjnej, która odbyła się 26.06.2024 r. w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zakład do produkcji brykietu tekstylnego zlokalizowany na terenie działek o nr ew. 42/30, 42/31 i 42/55 obręb Mały Klincz, gmina Kościerzyna”.

Czytaj dalejProtokół z rozprawy administracyjnej – prosimy o wnoszenie ewentualnych uwag

Protokół z rozprawy administracyjnej – prosimy o wnoszenie ewentualnych uwag