Aktualności

Informacja dla osób pomagających obywatelom Ukrainy

W związku z ustawą  z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1383) informujemy, iż od dnia 1 lipca 2022 r. wniosek o świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wniosek o w/w świadczenie złożony z uchybieniem terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Aktualności

Méster Bëlnégò Czëtaniô 2023

W dniu 27 listopada w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu odbyły się gminne eliminacje konkursu czytania w języku kaszubskim Méster Bëlnégò Czëtaniô. Udział wzięło 48 uczniów ze szkół działających na terenie gminy Kościerzyna.

Więcej