Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Wykazanie do dzierżawy

WÓJT GMINY KOŚCIERZYNA zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2021 r. poz. 1899) wykazuje do dzierżawy:

część działki ozn. nr 1002 o pow. 10 m2  położoną w obrębie Wielki Klincz, gm. Kościerzyna zapisaną w KW GD1E/00039327/1, stanowiącą własność Gminy Kościerzyna z przeznaczeniem na cele ogrodnicze, okres trwania dzierżawy czas nieokreślony, wysokość czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym 5,00 zł plus VAT.

Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy.

Aktualności

Ruszyły zapisy na BEZPŁATNY kurs haftu kaszubskiego!

Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” realizuje projekt pn. „Teodora Gulgowska- postać, która rozwinęła kulturę kaszubską i aktywizowała zawodowo kobiety z obszarów wiejskich”. Na realizację projektu otrzymaliśmy darowiznę z Fundacji Totalizatora Sportowego w programie „Z kobietami-patriotkami”.

Więcej

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej