Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Wykazanie do dzierżawy

WÓJT GMINY KOŚCIERZYNA zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2021 r. poz. 1899) wykazuje do dzierżawy:

część działki ozn. nr 1002 o pow. 10 m2  położoną w obrębie Wielki Klincz, gm. Kościerzyna zapisaną w KW GD1E/00039327/1, stanowiącą własność Gminy Kościerzyna z przeznaczeniem na cele ogrodnicze, okres trwania dzierżawy czas nieokreślony, wysokość czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym 5,00 zł plus VAT.

Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy.

Aktualności

Jubileusz 50 lat małżeństwa

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Przyznaje go Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 7 grudnia w imieniu Prezydenta RP Wójt Grzegorz Piechowski wręczył medale parom zamieszkującym Gminę Kościerzyna.

Więcej

Mikołajki w szkole w Niedamowie

6 grudnia cała społeczność szkoły w Niedamowie przyszła ubrana na czerwono. W radosnych nastrojach i z uśmiechem na twarzy uczniowie i nauczyciele przywitali dobrego ducha szkoły – Panią Sołtys Niedamowa. Każde grzeczne dziecko otrzymało słodki upominek od Pani Danuty Szczepańskiej. 

Więcej