Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Wykazanie do dzierżawy

WÓJT GMINY KOŚCIERZYNA zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2021 r. poz. 1899) wykazuje do dzierżawy:

część działki ozn. nr 1002 o pow. 10 m2  położoną w obrębie Wielki Klincz, gm. Kościerzyna zapisaną w KW GD1E/00039327/1, stanowiącą własność Gminy Kościerzyna z przeznaczeniem na cele ogrodnicze, okres trwania dzierżawy czas nieokreślony, wysokość czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym 5,00 zł plus VAT.

Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy.

Aktualności

Płukanie sieci wodociągowej

Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna zawiadamia, że w dniu 12.07.2024 r. od godz. 9.00 do godz. 13.00 w miejscowościach: Grzybowo, Sycowa Huta, Rotembark, Rybaki odbędzie się płukanie sieci wodociągowej.

Więcej