Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Wykazanie do dzierżawy

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2021 r. poz. 1899) wykazuje do dzierżawy:

część działki ozn. nr 42 o pow. 39,44 m2  położoną w obrębie Wdzydze miejscowość Zabrody, zapisaną w KW GD1E/00052242/8, stanowiącą własność Gminy Kościerzyna z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, okres trwania dzierżawy 3 lata, wysokość czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym 40,00 zł netto plus VAT, od 2023 roku czynsz powiększony o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za  rok  poprzedni.

–  część działki ozn. nr 231 o pow. 2800 m2  położoną w obrębie Nowy Klincz miejscowość Nowy Klincz, zapisaną w KW GD1E/00022396/3, stanowiącą własność Gminy Kościerzyna z przeznaczeniem na cele rolnicze, okres trwania dzierżawy 3 lata, wysokość czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym 280 zł brutto, od 2023 roku czynsz powiększony o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za  rok  poprzedni.

Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy.

Aktualności

Badania ankietowe GUS

Główny Urząd Statyczny informuje, że w dniach 15-31 lipca prowadzi badania ankietowe „Koniunktura w gospodarstwach rolnych AK-R”.

Więcej

Zamknięta droga w Kaliskach Kościerskich

Zakład Komunalny informuje, że w dniach 22.07-14.08 planowana jest przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dz. 58/1 i 230/2 obręb Kaliska Kościerskie. Droga ta będzie nieprzejezdna na odcinku 700 m od granicy gminy Stężyca (Sikorzyno) w kierunku Kalisk Kościerskich.

Więcej