Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Wykazanie do dzierżawy

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2021 r. poz. 1899) wykazuje do dzierżawy:

część działki ozn. nr 42 o pow. 39,44 m2  położoną w obrębie Wdzydze miejscowość Zabrody, zapisaną w KW GD1E/00052242/8, stanowiącą własność Gminy Kościerzyna z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, okres trwania dzierżawy 3 lata, wysokość czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym 40,00 zł netto plus VAT, od 2023 roku czynsz powiększony o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za  rok  poprzedni.

–  część działki ozn. nr 231 o pow. 2800 m2  położoną w obrębie Nowy Klincz miejscowość Nowy Klincz, zapisaną w KW GD1E/00022396/3, stanowiącą własność Gminy Kościerzyna z przeznaczeniem na cele rolnicze, okres trwania dzierżawy 3 lata, wysokość czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym 280 zł brutto, od 2023 roku czynsz powiększony o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za  rok  poprzedni.

Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy.

Aktualności

Seniorzy mają moc!

Osiem drużyn, dziewięć konkurencji, świetna zabawa i wigor godny pozazdroszczenia – w Wielkim Klinczu odbyła się XIII (szczęśliwa!) Spartakiada Seniorów. Do rywalizacji stanęły nie tylko drużyny z powiatu kościerskiego, ale również z zaprzyjaźnionych gmin: Pniewy w województwie wielkopolskim i Radków w Kotlinie Kłodzkiej.

Więcej