Gmina Kościerzyna przygotowuje się do wykonania aktualizacji inwentaryzacji wyrobów azbestowych znajdujących się na obiektach budowlanych na terenie gminy, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii konkursem na dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj dalej Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kościerzyna wraz z aktualizacją Bazy Azbestowej