Zarząd Województwa Pomorskiego zawiadamia o przystąpieniu do konsultacji społecznych zmiany uchwał w sprawie programów ochrony powietrza dla stref województwa pomorskiego, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.

Czytaj dalej Konsultacje programu ochrony powietrza