Komunikat ws. wynajmu sal wiejskich
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Sołtysów oraz do Urzędu Gminy Kościerzyna, które dotyczą możliwości prywatnego - odpłatnego korzystania z sal wiejskich będących własnością Gminy Kościerzyna, informujemy, że zgodnie z cytowanym poniżej Rozporządzeniem, do dnia 31 sierpnia 2021 r. sale wiejskie należące do Gminy Kościerzyna nie będą wynajmowane w celu organizacji urodzin, imienin i innych imprez okolicznościowych.

Czytaj dalej Komunikat ws. wynajmu sal wiejskich

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Czytaj dalej Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Rozpoczęły się wakacje. Utrzymujące się od kilkunastu dni wysokie temperatury sprzyjają kąpielom w jeziorach. Podczas odpoczynku nad wodą trzeba jednak pamiętać o zasadach bezpieczeństwa.

Czytaj dalej Bezpieczny wypoczynek nad wodą

We wtorek, 15 czerwca 2021 r. w Wielkim Klinczu odbył się już trzeci Piknik Parafialny, zorganizowany, podobnie jak dwa poprzednie z inicjatywy obecnego proboszcza, ks. Bogusława Kudli. Duszpasterz nazwał imprezę Czerwcówką.

Czytaj dalej Czerwcówka w Wielkim Klinczu

Leczenie osób uzależnionych co do zasady jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony wyłącznie przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o przymusowe leczenie są Wydziały Rodzinne i Nieletnich w Sądach Rejonowych. Przepisy regulujące procedurę leczenia osób uzależnionych od alkoholu reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Czytaj dalej Jak wygląda procedura zobowiązania osoby pijącej do leczenia odwykowego?

Informujemy, że obecnie projekty czterech ostatnich Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, które są zmieniane na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kościerzyna z 2014 roku, zostały podane do publicznego wglądu. Są to plany dla obrębów geodezyjnych: Wielki Klincz, Skorzewo, Łubiana, Juszki.

Czytaj dalej Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego

20 czerwca 2021 r., po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, odbył się w Skorzewie IV Raj Kaszubskich Drzymalitów. Pieszo-rowerowy rajd był poświęcony po raz kolejny pamięci braciom Aleksandrowi i Franciszkowi Peplińskim, bohaterom walczącym z zaborcą o prawo do budowy nieruchomości na własnej ziemi.

Czytaj dalej Rajd Kaszubskich Drzymalitów w Skorzewie

Rozbudowa placu zabaw w Łubianie to jeden z projektów dofinansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w ramach konkursu Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021.

Czytaj dalej Aktywne Sołectwo – dotacja na plac zabaw w Łubianie

Uczennica Zespołu Szkół w Skorzewie – Roksana Głodowska (kl. IV) została laureatką wojewódzkiego konkursu „Masz talent?”, którego corocznym organizatorem jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku.

Czytaj dalej Uczennica Zespołu Szkół w Skorzewie zwyciężczynią Wojewódzkiego Konkursu „Masz Talent?”