W Kłobuczynie, Stawiskach i we Wdzydzach powstała nowa infrastruktura turystyczna. Celem inwestycji jest ochrona terenów cennych przyrodniczo poprzez budowę stref edukacyjno-rekreacyjnych w Gminie Kościerzyna. Zadanie realizuje cele Lokalnej strategii rozwoju…

Czytaj dalejBudowa stref edukacyjno-rekreacyjnych na terenach chronionych Gminy Kościerzyna

Budowa stref edukacyjno-rekreacyjnych na terenach chronionych Gminy Kościerzyna

W Wąglikowicach powstała nowoczesna wiata wypoczynkowa wraz z serwisem rowerowym i miejscami postojowymi dla rowerów. Inwestycja miała na celu stworzenie miejsca przyjaznego dla aktywnych mieszkańców oraz turystów. Na mapie Gminy…

Czytaj dalejBudowa małej architektury – miejsce postojowe przy szlaku rowerowym w Wąglikowicach na terenach chronionych Gminy Kościerzyna

Budowa małej architektury – miejsce postojowe przy szlaku rowerowym w Wąglikowicach na terenach chronionych Gminy Kościerzyna