Rolnicy, restauracje, sprzedawcy żywności ekologicznej, regiony i przedsiębiorstwa mają szansę zdobyć nagrodę ekologiczną Unii Europejskiej. Nagrody te mają charakter niefinansowy i zostaną wręczone 23 września, w Dniu Rolnictwa Ekologicznego w UE.

Czytaj dalej Nagrody ekologiczne Unii Europejskiej

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku informuje o ryzyku wystąpienia w dniu 22.03.2022 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) w powiatach: miasto Gdańsk, lęborski, kościerski

Czytaj dalej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10